Puhujatorilta saat nopeaa ja asiantuntevaa palvelua. Tarjoamme parhaan mahdollisen sisällön erilaisiin tilaisuuksiin kilpailukykyisin hinnoin. Puhujatori on yksi Suomen suosituin puhuja-alan toimija. 

Tutustu puhujiin Ota yhteyttä

  • Motivaatio
  • Tiimityö
  • Asenne

Varaa Anni Penttilä

‹ ›

Huippupuhujat aiheineen

 

 

Asenne & Motivaatio & Tiimityö, Itsensä johtamisen teemat, Luovuus & Innovaatio, Vuorovaikutus-teemat, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Merkityksellisen työn kaava, Onnellisuus, Rohkeus ja oman autenttisen itsensä toteuttaminen, Työn tuunaaminen, Urapolku, Webinaarit ja verkkokoulutukset
12 askelta transformatiivisiin koulutuksiin (oppilaitoksille), Aikaa ajattomille: Löydä uusi suhde aikaan ja tapaan, jolla käytät sitä, Herkän oppijan ohjaaminen (oppilaitoksille), Johtajuuden muutoskoodit – Kuinka johtaa tulevaisuudesta käsin?, Lähtökohtia valmentavaan pedagogiikkaan (oppilaitoksille), Muutos ja minä: Itsensä johtamisen taidot jatkuvassa muutoksessa, Voimavarana herkkyys työyhteisössä
Mitä muutos kohti kestävää liiketoimintaa ja kiertotaloutta tarkoittaa?, Miten data tukee kestävää kasvua?, Strategia on päätös tulevaisuuden päämäärästä, mutta mitä siellä tulevaisuudessa on edessä?, Teknologia + vastuullisuus = tulevaisuuskestävyys, Vihreän siirtymän mahdollisuudet
Älykäs osaamisen johtaminen, Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot, Palvelumuotoilu, Valmentava esimiestyö, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiakaskokemus & Tarinakokemus, Elämyksellistäminen, Erottuminen, Tarinallistaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiakaskokemus, Henkilöbrändäys, Innostava johtaminen, Innovaatio & Luovuus, Markkinointi, Media-alan murros, Somemarkkinointi, Start up & Kasvu, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Miksi ja miten TikTok on muuttanut markkinointia pysyvästi?, Perehdytys: TikTokin ABC, Tehokkaiden lyhytvideoiden lukuisat muuttujat, TikTok ja asiakkaiden aivotoiminta
ChatGPT apuna markkinoinnissa, viestinnässä ja myynnissä, Mihin tekoälyä ei kannata käyttää?, Miten voit alkaa hyödyntää tekoälyä työssäsi jo tänään?, Tekoäly johtamisessa: näin kasvatat tuottavuutta, Tekoälyn käytännönläheinen soveltaminen yritystoiminnassa, Voiko tekoäly mullistaa työsi?
Palaute vahvistamisen välineenä, Palautuminen ja suorituskyky, Stressinhallinta, Työhyvinvointi, Työssä jaksaminen, Unen voima - unen mahdollisuudet
Innovaatiot, suurten yritysten uudistaminen ja innovatiivinen tutkimus & tuotekehitys, Johtoryhmätyöskentely, Kulttuurimuotoilu ja kasvuyhtiöt: johtamisen ja kulttuurin menetelmät, joilla onnistuu, Monimuotoisuus ja mukaanottaminen, Myynti algoritmien aikakaudella: mitä kaikkea tulevaisuuden myyntiorganisaation tulee osata ja ottaa haltuun?, Sijoittaja-aiheet: miten bisnesenkelit toimivat ja arvioivat sijoituskohteita? Miten pääomasijoittaja toimii ja kuinka menestyviin kasvuyrityksiin sijoitetaan?, Teknologian & digitalisaation vaikutukset: yrityksiin, yhteiskuntaan, johtamiseen, työhön, kulttuuriin, luottamukseen, cyberturvallisuuteen, Teknologiat nyt ja tulevaisuudessa: tekoäly, IoT, lohkoketjut, sekä 5-10v päästä tulossa olevat teknologiat, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys ja kasvuyritysaiheet. Oman yrittäjänpolun topit, flopit ja opit
Digitaalinen markkinointi, Haaveet & saavutukset, Johtaminen, Start up & Kasvu, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Ajanhallinta, Arjen hallinta - Työviikon tehokas rakentaminen suorituskykyä optimoiden, Oikeanlaisen stressinhallinnan positiivinen vaikutus suorituskykyyn, Omat arvot ja arvojen mukainen elämä, Ravitsemus ja liikunta, Stressinhallinnan vaikutus suorituskykyyn, Tehokkuuden ja hyvinvoinnin tasapaino, Unen laatu ja sen vaikutus työtehoon
Koulutus virtuaalitodellisuudessa, Laajennettu todellisuus tekee mahdottomasta mahdollista, Lisätty todellisuus markkinoinnin työkaluna, Markkinointi virtuaalitodellisuudessa, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Aivot ja aivotutkimus, Hyvinvointi, Itsensä johtaminen, Kokonaisvaltainen työhyvinvointi, Palautuminen, Stressinhallinta, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Esimiestaidot, Etätöissä onnistuminen, Muutosjohtaminen, Siilojen murtaminen, Töiden sujuvoittaminen, Työroolien selkeyttäminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Agiilin kulttuurin kehittäminen, Ajatteluvinoumat ja päätöksenteko, Johtajana kasvu ja kovan ytimen löytäminen, Kasvun ja kehittymisen uusi narratiivi, Osaamisen johtaminen ja arvon luonti muuttuvassa toimintaympäristössä, Työn muutos ja talent management, Uuden ajan johtajan työkalupakki ja avaintaidot, Valmentava johtajuus
Kierrätys ja kierrätyssuunnittelu, Kiertotalouden liiketoimintamallit, Muodin ympäristövaikutukset, Somemarkkinointi, Vastuullisuus ja arvot, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Arkkitehtuuri, Globaalien haasteiden ratkominen, Ilmastokriisi ja kestävyys, Kestävä ruoka, Koneoppiminen, Megatrendit, Moderaattori, Robotiikka, Tekoäly & Teknologiat, Tulevaisuuden ammatit ja tulevaisuuden kaupungit, Tulevaisuuden työ, Tulevaisuus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Digitalisaatio-teemat, Robotiikka, Strateginen ennakointi ja tulevaisuusajattelu, Tekoälyn erilaiset sovellukset sekä niiden strateginen hyödyntäminen, Webinaari ja verkkokoulutus
Laadukas esihenkilötyö ja johtaminen joka tuottaa tuloksia, Onnistu asiakaspalvelussa, Sykähdyttävät asiakaskokemukset: erottautuminen: oikeat tapa ja toimenpiteet, Työntekijäkokemuksen kehittäminen – parhaat mahdolliset työntekijät, Työyhteisötaidot: hyvinvoivat, itseohjautuvat ja tavoitteet saavuttavat työntekijät, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Innovaatio & Luovuus, Innovaatiot, Johtaminen, Kansainvälistyminen, Moderni markkinointi, Tulevaisuuden koulutus ja taidot, Tulevaisuus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Häpeä ja sen vaikutukset, Kuinka teen esiintymisjännityksestä kaverin, Stand up, Vahva vuorovaikutus
Hybridityön johtaminen, Muotoiluajattelu työn kehittämisen apuna, Palveleva johtaminen, Työn ilo, Työn tulevaisuus, Työntekijäkokemus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Itsensä voittaminen, Juontaja, Nuorten naisten kokemat paineet - ja niiden selättäminen, Rohkeus, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Elämyksellinen esillepano osana lisämyyntiä, Kaupallinen tilasuunnittelu, Myymälämuutos-metodi, Myymäläsuunnittelu, Näyteikkuna 2.0, Visuaalinen viestintä: putiikista brändiksi, Visuaalisen markkinoinnin ABC, Yrityksen visuaalinen identiteetti
Asenne & Motivaatio & Tiimityö, Hyvinvointi & Terveys, Itsensä kehittäminen, Luovuus & Innovaatio
Kiertotalouden mahdollisuudet ja kulutuskulttuurin muutos, Luovien kokeilujen inspirointi liiketoiminnassa, Luovuus, design ja ekologiset palvelukonseptit, Tulevaisuuden menestystekijät: Eettisyys, ekologisuus ja esteettisyys, Vastuullinen ja arvopohjainen yrityskulttuuri, Yrittäjyyden jaksamisen ja hyvinvoinnin sparraus
AI-strategiat: Kuinka yritykset integroivat tekoälyn liiketoimintaansa?, Digitaalisen tsunamin 4. aalto: Mikä se on ja miten valmistautua?, Nopea sopeutuminen: Kuinka pysyä kilpailukykyisenä kiihtyvässä teknologisen kehityksen tahdissa, Tekoälyn radikaali hyödyntäminen: Tarvitaan muutakin kuin teknologiaa, Työhyvinvointi digiaikakaudella: Miten kasvattaa organisaation kilpailukykyä palamatta loppuun?
Aluekehitys ja elinvoima, Elämänkulku ja resilienssi, Hallinnon uudistaminen, strategiat ja johtaminen, Läheisen kuolema ja omat voimavarat, Mielenrauha ja henkinen kasvu, Vaikuttaminen ja lobbaus
Juontaja, Kestävä kehitys, Kiertotalous, Motivaatiota urapolulle
Alan vaihtaminen, Asenne & Rohkeus, Henkilöbrändäys, Motivaatio, Oman jutun löytäminen, Tavoitteet & suunnitelmat, Työelämän ilmiöt, Työhyvinvointi, Unelmien toteuttaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Digitalisaatio, Megatrendit, Tekoäly ja teknologiat, Terveysala, Tulevaisuuden muutokset, Tulevaisuuden työ ja koulutus, Tulevaisuudentutkimus, ennakointi, heikot signaalit, Tulevaisuusmuotoilu
Innostava johtaminen, Työntekijäkokemus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Kulttuurien välinen kommunikaatio, Työyhteisön hyvinvointi, Vanhemmuus, Vuorovaikutus, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yksilöllisyys voimavaraksi
Asenne & Motivaatio & Tiimityö, Johtaminen & Esihenkilötyö & Strategia, Luovuus & Innovaatio, Vuorovaikutus-teemat, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Kokous- ja juhlatilojen tuoton optimointi, Kuinka myydä kokous- ja juhlatilapalveluita verkossa ja mitä tulisi ottaa huomioon työkaluja valittaessa?, Miten online-myynti muuttaa traditionaalisen tavan lähettää tarjouspyyntö kokous- ja juhlatilojen myynnissä?, Myyntikanavien ja kokouspaikkojen hallintatyökalujen integraatiot, ROI kokoustilojen online-myynnissä, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Arvopohjainen muutosjohtaminen, Arvostava organisaatiokulttuuri, Arvotaidot, Brändäys, Itsensä johtaminen, Kehittäminen ja palvelumuotoilu, Kehittämisen karisma, Merkityksellisyyden voima, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Fyysisen aktiivisuuden ja ravinnon merkitys työhyvinvoinnissa., Kokonaisuus ratkaisee! Fyysinen ja psyykkinen palautuminen sekä stressinhallinta., Miksi muutos on niin vaikeaa? Resilienssi työelämässä., Moka on lahja! Epäonnistumisen kulttuuri työyhteisössä., Soffa ja läppäri. Etätyön perusperiaatteet työhyvinvoinnin kannalta., Tunteet työssä. Tunneäly, tunteiden peittäminen ja purku., Webinaarit ja verkkokoulutukset
Etäjohtaminen – miten johtaa ihmisiä etänä?, Hajautetun tiimin johtaminen, Miten yhdistät etätyön ja lapset?, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asenne & Motivaatio & Tiimityö, Johtaminen & Esihenkilötyö & Strategia
Hyvinvoinnin edistämisen marssijärjestys, Hyvinvoinnin oivallus – mikä hyvinvoinnin edistämisessä on tärkeää?, Oman hyvinvoinnin hallinta, Stressitasapaino – paremman elämän edellytys
Moniammatillinen yhteistyökyky, Oman ja kollegan työn arvostus, Palvelu ja myynti, Rohkeus, Työilmapiiri, Työssä jaksaminen
Luova ongelmanratkaisu, Organisaatiokulttuurin kehittäminen, Osallistava, ketterä ja datalähtöinen strategiatyö, Vaikuttava vuorovaikutus
Asiakaspalvelu, Brändäys, Myynti ja Markkinointi, Oma osaaminen, Some, Uskalla unelmoida, Verkostoituminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Juokse 100 km 100-vuotiaana. Millä eväillä kohti mahdotonta?, Juokse, nosta rautaa ja venyttele: hyvän fyysisen kunnon peruspalikat, Juoksu, kävely vai juoksukävely? Mikä näistä sopii sinulle parhaiten kuntosi tueksi?, Juoksutekniikan yksinkertaiset salaisuudet, Miten liikkeelle burnoutin jälkeen: kevyen kestävyysliikunnan parantava vaikutus, Pomot pois porrastreeneistä! Tarinallinen luento siitä, miten ylikuormittuneet ihmiset valitsevat jatkuvasti liian kovia treenejä itselleen, Sykealueiden salaisuus: näin sinäkin saat kestävyyttäsi parannettua ilman suurta tuskaa, Ultrajuoksun sietämätön keveys: tarinoita maanteiltä, juoksuradalta ja korpiseuduilta
Digimarkkinointi, Intohimon löytyminen, Itsensä voittaminen, Luottamus tiimissä, Motivaatio, Tavoitteet & suunnitelmat, Unelmien toteuttaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asenne, Hyvinvointi, Jaksaminen, Johtaminen, Motivaatio, Tavoitteet & suunnitelmat, Tiimihenki, Tiimityö, Tiimityö ja roolituksen merkitys, Valmentava johtaminen
Haastavan lapsen kasvatus, adhd, autistiset piirteet, Hirveä häpeä, kamala kateus, Hyvät ja huonot pomot, Itsetunnon voima, Käytä kiukkuasi – aggressio voimavarana, Millenniaalien johtamisen haasteet työpaikalla, Narsismi, Opi onnistumaan, Pakko saada -addiktoitunut yhteiskunta, Tajua teiniä, Tue lapsesi lahjakkuutta, Työpaikan marttyyrit, energiaimurit ja muut ruikuttajat
Erityislaatuiset asiakaskohtaamiset, Kaupan trendit ja innovaatiot, Omnichannel strategia, Ostamisen uusi psykologia, Retail Experience Design, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Esiintymistaidot, vuorovaikutus & karisma, Juontaja, Magiaa & mentalismia, Mentalismin salat ja mielen tekniikoita, Taikurikoulu
Omien vahvuuksien löytäminen ja niiden hyödyntäminen, Positiivisuuden vaikutus, Tavoitteiden saavuttaminen ja periksiantamattomuus, Unelmien konkretisoiminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Asennetta!, Haastavien tilanteiden uudet toimintamallit, Ihmiset todella ovat erilaisia, Kiire – renki vai isäntä, Tunneäly, Vinkkejä antoisaan kohtaamiseen ja vuorovaikutuksee, Yhteisöohjautuvuus ja valmentava johtaminen
Arjen - ja ajanhallinta, Asenne & Motivaatio & Tiimityö, Itsensä johtamisen teemat, Johtaminen & Esihenkilötyö & Strategia, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Hyvinvointi, Itsensä johtaminen, Motivaatio, Palautteen antaminen, Työhyvinvointi, Vuorovaikutus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Hyvinvointi, Inspiroiminen & motivaatio, Jaksaminen, Mielenhallinta, Oman asenteen merkitys, Suorituskyky, Unelmat ja tavoitteet, Uupuminen ja burnout, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Elämänhallinta ja hyvinvointi työssä, Ihminen digitalisaatiossa, Itsensä johtaminen ja ajanhallinta, Johda kulttuuria – kulttuuri on kuningas!, Miksi hyvät tyypit lähtee? Pidä työntekijät töissä hyvällä johtamisella!, Muutosjohtaminen – luo voittajajoukkue muutoksessa!, Psykologinen turvallisuus työyhteisössä (estä toksinen ilmapiiri), Tiimityö, yhteisöllisyys ja psykologinen turvallisuus, Tulevaisuuden johtaminen – tee muutos houkuttelevaksi!, Tunneäly ja erilaiset johdettavat – luo heimo!, Työn ilo ja draivi, Uudistuminen ja jatkuva muutos– yhdessä olemme enemmän!
Antikiire, Botit ja tekoäly, Moderni markkinointi, Startup kulttuurin rakentaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Arkkitehtuuri, Globaalien haasteiden ratkominen, Innovaatio & Luovuus, Kaupunkien kehitys ja tulevaisuus, Koulutuksen tulevaisuus, Megatrendit, Teknologian kehitys ja digitalisaatio, Tulevaisuuden työ, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys ja johtaminen
Kyky olla yksin kokematta yksinäisyyttä, Myötätuntoinen viestintä, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Esiintymistaidot, Hyvinvointi & Terveys, Juontaja, Moderaattori, Viestintäkoulutus, Vuorovaikutus-teemat, Webinaarit ja verkkokoulutukset
#KasvuaSomesta - näin rakennat sosiaalista liiketoimintaa, Henkilöstä asiantuntijabrändiksi: olet oman elämäsi johtaja ja näin ollen vastuussa itsesi brändäämisestä, M&M: Myynnin & markkinoinnin yhteistyön anatomia, Menestysresepti työntekijälähettilyyteen – valjasta ihmiset viestimään, Social Selling – sosiaalisen myynnin elementit osaksi myynti- ja asiantuntijatyötä, Taustalta ajatusjohtajaksi: askeleet oman toimialan edelläkävijäksi ja vaikuttajaksi
Biohakkeroinnin lyhyt oppimäärä, Muutoksen keskellä – hyvinvointi ja ravitsemus 2030, Ruoka teknologiana, Stressin biohakkerointi – elinvoimaa eustressistä, Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan , Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asenne ja rohkeus, Itsensä johtamisen teemat, Yrittäjyys
Kryptovaluutat, Lohkoketjuteknologia, Taloustiede, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiantuntijabrändäys, Miksi tehdä osaamisesta numeroa ja asiantuntijasta brändiä?, Osaamisella erottuminen, Osaamisen tunnistaminen, Osaamisen tuotteistaminen, Palvelumuotoilu, Strateginen asiantuntijaviestintä
B2B - myynnin tulevaisuus, Kasvu, Koneoppiminen, Lean Start up -kokeilukulttuuri, Liiketoimintalähtöinen digitalisaatio, Outboundista Inboundiin, Tekoäly & Teknologiat, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrityksen perustaminen ja johtaminen, Yrityskulttuuri & Kasvu
Asenne & Rohkeus, Esimiestyö, Itsensä johtaminen, Johtaminen, Motivaatio, Strategiat, Tiimityö, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Esineiden internet, Teknologia työn murroksen ajurina, Tekoäly, Tulevaisuuden uhkakuvat, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Ajankäyttö, Järjestä pääsi tai pääse järjestäsi, Rentoudu, palaudu ja kehity, Stressinhallinta, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Huumori johtamisen apuvälineenä, Hyvä vuorovaikutus kehittämisen voimavarana, Ihmislähtöinen johtaminen, Kunnan kehittäminen ja markkinointi, Luottamuksen rakentaminen ja tulevaisuuden uskon vahvistaminen, Muutoksen johtaminen, Prosessit ja rakenteet luovuuden alustana
Kasvuhakkerointi, Kasvujohtajan rooli johtoryhmässä, Moderni markkinointi, Start up & Kasvu, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Itsensä johtaminen, Motivaatio ja tavoitteet, Oman hyvinvoinnin johtaminen, Työhyvinvointi, Uni ja jaksaminen, Webinaari ja verkkokoulutus
Diversiteetti, Elinikäinen oppiminen, Kuplien välinen dialogi, Opettaminen, Osallistava johtaminen, Osallistava toimintatapa, Osallisuuden vahvistaminen, Uramullistus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Älyraha, Johtaminen, Rakennusteollisuus, Taloustiede, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Ympäristö & vastuullisuus
Ajatusmallien uudelleen ohjelmointi, Läpinäkyvä yrittäjyys, Merkityslähtöinen yrittäjyys, Pelillistäminen, Start up - yrittäjyys, Tarinallistaminen, Thinking big, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrityskulttuuri & Kasvu
Asiantuntija myyjänä, Asiantuntijan esiintyminen, Asiantuntijatyön tulevaisuus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asenne & Rohkeus, Motivaatio, Oman asenteen merkitys, Uskalla unelmoida, uskalla elää, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Hyvinvoinnin kulmakivet, Ihminen on tapojensa tulos, Työkyky & Energisempi arki, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Digitalisaatio, Luovuus, Merkityksellinen brändirakennus, Moderni markkinointi, Osallistaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Itseluottamuksen johtaminen, Itsensä johtamisen teemat, Kulttuurien välinen vuorovaikutus, Muutosjohtaminen, Vaikeiden elämäntilanteiden käsitteleminen (pohjana omat kokemukset ja PTSD-teema), Webinaarit ja verkkokoulutukset
Aivot eri asentoon, Arjen arvostavat kohtaamiset, Coachaava ote johtamisessa ja esihenkilötyössä, Kohtaamisen taito haastavissa tilanteissa, Kysymyksillä johtaminen, Luottamus on bensaa onnistumisille, Muutosmyötärinta, Palaute vahvistamisen välineenä, Työn sisäinen houkutus, Valokeila vahvuuksiin, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Digitalisaatio, Heikot signaalit, trendit, megatrendit, Kyborgit, Luonnon ja teknologian potentiaalit, Robotiikka, Strateginen ennakointi ja tulevaisuusajattelu, Tekoäly, Villit kortit, mustat joutsenet, Visiot, disruptiot ja radikaalit innovaatiot, VR/AR/XR, VUCA-maailma, kyberturvallisuus ja -turvattomuus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Hyvinvointi & Terveys, Itsensä johtamisen teemat, Teknologiat & Kasvu, Vuorovaikutus-teemat, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiakaskokemus, Asiakaspalvelu, Palvelumuotoilu, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asenne & Motivaatio & Tiimityö, Asiakaskokemus & Palvelumuotoilu, Johtaminen & Esihenkilötyö & Strategia, Myynti & Markkinointi, Vuorovaikutus-teemat, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Diversiteetti, Johtaminen, Monimuotoisuus ja inklusiivisuus työelämässä, Sijoittaminen, Teknologiat & Kasvu, Vastuullisuus, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Asenne ja kommunikointi, Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot, Itsensä johtaminen, Itsensä kehittäminen, Itsevarmuus, Luottamus tiimissä, Paineensietokyky, Roolitettu joukkue, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yhteistyötaidot
Hyvinvointi, Itsensä johtaminen, Motivaatio, Työhyvinvointi, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Asiakaskokemustunne, Myynnin psykologia, Tunneälykästä ja vastuullista myyntiä, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Integraatio, yhteispelin edistäminen #siilotnurin, Kilpailuedun löytäminen, Kilpailuetu strategian ytimessä, Kokonaisvaltainen bränding, Liikeidean kirkastaminen, Markkinalähtöinen ajattelu, Strateginen markkinointiosaaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiakashuolto, Inspiroiminen & motivaatio, Juontaja, Kosmetiikan raaka-aineet ja lainsäädäntö, Myynti ja asiakkaiden hoitaminen, Tavoitteet & suunnitelmat, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjätarina - Matka opiskelijasta yrittäjäksi
Asiakaspalvelijan ammatti-identiteetti, Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, Riittävyyden mitta – ja muita pohdittuja ajatuksia, Vuorovaikutustaidoilla kohti vaikuttavuutta, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Better Life, Better Performance – optimoi älä maksimoi, Etätyö tehokkaaksi, Hyvinvoinnin johtaminen, Kuinka pärjäämme roboteille, Luovuutta arkeen, Työelämän vallankumous, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Epäonnistuminen, Motivaatio, Positiivinen ajattelu, Start-up elämä ja yrittäjyys, Uupuminen ja burnout, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asenne & Rohkeus, Henkilöbrändäys, Itsensä johtaminen, Motivaatio, Somemarkkinointi, Start up & Kasvu, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Henkilöbrändäys, Moderni rekrytointi, Tulevaisuuden työ, Työn murros, Työnantajabrändi, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asenne & Rohkeus, Asiakaskokemus, Digitalisaatio, Esports, Markkinointi, Myynti, Somemarkkinointi, Start up & Kasvu, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Elämänmuutos – muutosten käsittely ja jaksaminen, Itsensä johtaminen – itsensä puolella oleminen, Kokonaisvaltainen hyvinvointi, Lempeämpi elämä, Menesty omilla ehdoillasi, Mielen voima, Oravanpyörästä omannäköiseen elämään, Stressi, uupumus
Elämäntapamuutos, Hyvinvointi, Onnistumisen perusteet, Parempi työvire, Työhyvinvointi, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Asenne & Motivaatio & Tiimityö, Itsensä johtaminen, Muutosjohtaminen, Tuotteistaminen, Vaikuttava johtaja, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asenne & Rohkeus, Asiakaskokemus, Asiakassuhteiden hoitaminen, Myynti, Myynti ja asiakkaiden hoitaminen, Neuvottelutekniikat B2B-myynnissä, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asenne, Asiakaspalvelu, Asiakassuhteiden hoitaminen, B2B - myynnin tulevaisuus, B2B - neuvottelut, Myynnin digitalisaatio, Oman asenteen merkitys, Roolitettu joukkue, Start up - yrittäjyys, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Huippusuoritus työssä, Kokonaisvaltainen työhyvinvointi, Mielen voima työssä, Onnistunut muutos, Tehokas oppiminen ja kehittyminen työssä, Tietoinen johtaminen, Tuloksekas, energinen työskentely, Tunteet työssä
Juontaja, Moderaattori, Viestintäkoulutus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asenne & Rohkeus, Henkilöbrändäys, Itsensä johtaminen, Julkiset hankinnat, Motivaatio, Muutoksiin suhtautuminen, Omien ja muiden ajatusmallien ymmärtäminen & toisen kohtaaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
#sanoSTOPväkivallalle, Aivovamma ja sen kanssa eläminen, Puheenvuorot nuorille, Tomasin tarina
Diskurssien taisto: mistä työpaikoilla puhutaan ja mistä siellä halutaan/pitäisi puhua?, Epäasiallinen kohtelu ja häirintä – hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt, Ikä ja ikääntyminen työssä – eri-ikäisten vahvuudet työelämässä, Kahvakuulailu ja liikuntaseteli ovat riittämättömiä ratkaisuja kuormitustekijöihin, Luennot, webinaarit, verkkokoulutukset, työpajat, Psykologisen sopimuksen ulottuvuudet työelämässä: luottamus, turvallisuus ja sitoutuminen, Psykososiaalinen kuormitus: haasteena tunnistaminen, tavoitteena taklaaminen, Samanlaisuus vai yhdenvertaisuus? – Syrjinnän kielto ja yhdenvertaisuuden edistäminen työelämäss, Työsuojelun ABC ja työhyvinvoinnin edistäminen esihenkilötyössä
Addiktiot, Itsensä johtaminen, Päihderiippuvuus, Parisuhde, Vanhemmuus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Resilienssi organisaatioissa, Teknologia muuttaa kaiken - niin ihmisen kuin turvallisuuden, Turvallisuuden ja teknologian johtaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Henkilöstötyytyväisyys, Johtaminen, Merkityksellisyys tulevaisuuden menestystekijänä, Toiminnan tarkoitus, Tulevaisuuden työ, Työhyvinvointi, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrityskulttuuri & Kasvu
Arvot ja arki - Onko minulla rohkeutta elää arvojeni mukaisesti?, Asiantuntijasta johtajaksi, tunnista sudenkuopat, Hyvinvointia työstä vai työssä?, Jokaisella on oikeus tulla johdetuksi hyvin, Mistä ei voi vaieta, siitä pitää puhua: vaikeiden asioiden käsittely työyhteisössä, Oman roolin löytäminen työyhteisössä, Tulevaisuuden työelämä, pysyykö koulutusjärjestelmämme kehityksessä mukana?, Yrittäjämäisellä asenteella kohti unelmia
Hyvinvointi, Identiteetti, Itsetunto, Itsevarmuus, Puheenvuorot nuorille, Seksuaalisuus / "Erilaisuus", Urheilu / Motivaatio, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Arvojen mukainen elämä, Keskeneräisyyden kipu ja kauneus, Toimiva tiimi - enemmän kuin osiensa summa, Uupumus ja masennus, Vapaaehtoisuuden johtaminen, Vapaaksi liiallisesta murehtimisesta
Kuormituksesta tasapainoon, Palautumisen avaimet, Paremmalla unella parempi suorituskyky, Unen voima - unen mahdollisuudet, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiakaslähtöinen kehittäminen ja muutos, Asiakaslähtöisyys voittajastrategiana, Asiakaspolun kuvaaminen ja johtaminen, Muutosjohtamisen sudenkuopat, Strategiasta toteutukseen: miten valjastaa työntekijät ja esihenkilöt yhteiselle agendalle, Strateginen asiakaskokemus, Strateginen työntekijäkokemus, Tehokkaan jalkauttamisen taika: korkeiden tavoitteiden rooli lopputuloksessa, Yhteistyön merkitys muutosjohtamisessa
Epävarmuuden sietäminen ja epätäydellisyyden hyväksyminen, Improvisaatio muuttuvissa tilanteissa, Lumen ymmärtäminen, Psykologinen turvallisuus, Riskienhallinta, Tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen, Tiimityö
Asenne ja Motivaatio, Hotellin operointi & systeemit, Jannen yrittäjätarina ja opetukset, Kirjan tekeminen, julkaisu ja markkinointi, Myynti ja markkinointi ulkomaille, Näin sytytät motivaation kipinän, Rock Your Day - Tuloksellinen myyntityö
Ajattelutaidot, Asenne & Rohkeus, Elinikäinen oppiminen, Hetkeen tarttuminen, Itsensä haastaminen ja ylittäminen, Muutosten kohtaaminen, Positiivisen palautteen vaikutus, Tiimin tärkeys, Vastoinkäymiset ja niistä selviäminen, Voimavarat ja rentoutuminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiakasymmärrys, Kuinka rakennan liiketoiminnan strategista kyvykkyyttä ja tulevaisuuden lukutaitoa?, Mitä on tulevaisuuden ennakointi?, Mitä ovat megatrendit, ilmiöt, hiljaiset signaalit?, Palveluliiketoiminnan kehittäminen ja mittaaminen, Tulevaisuuden ennakoinnin vaikutus strategiaprosessin muotoiluun, Tulevaisuuden ennakointi ja hallitustyö 2030
Elinikäinen oppiminen, Erilaisuus, Johtaminen, Konfliktit, Pelot ja sosiaaliset uhat, Strategiat, Stressi ja resilienssi työelämässä, Tulevaisuuden työelämä, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiakaskokemuksen roadmap, Etäjohtaminen, Osaamisen ennakointi, Strateginen asiakaskokemus, Strateginen työntekijäkokemus, Tulevaisuudenkestävän ja ennakoivan asiakaskokemuksen johtaminen, Työpäiväkokemus muutosjohtamisen työkaluna, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Ajatukset ja mielen voima, Core-lihakset menettivät merkityksensä, Ergonomia 2020-luvulla, Kipu menee tunteisiin, Lantio ei mene paikoiltaan, Mikä on etätyöläisen paras ergonomia?, Stressin vaikutus selkäkipuun, Turhat magneettikuvaukset, Uni ja kipu
Itseluottamus, Itsensä johtaminen, Motivaatio, Rohkeus, Tavoitteen asettelu, Tiimityö, Unelmista todeksi, Voittamisen halu
Itsensä johtaminen, Luovuus & innovaatio, Mental training, Motivointi ja inspirointi, Rohkeus ja autenttisuus, Supervoimana kapinallisuus, Tulevaisuuden johtajan metataidot, Tulevaisuusajattelu, strateginen ajattelu, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Digitalisaatio-teemat, Webinaarit ja verkkokoulutukset
B2B trendit, Innovaatiot, Kuluttajatrendit, Startup, Teknologiatrendit ja teknologian tulevaisuus, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Esihenkilötön organisaatio, Hybridi- ja etätyö, Itsensä johtaminen, Johtaminen, Motivaatio, Tulevaisuuden työ, Työhyvinvointi, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asenne & Rohkeus, Epävarmuus, Muutosjohtaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Esiintymistaidot, Juontaja, Puhuja, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiakaskokemuksen kehittäminen, Juontaja, Moderaattori, Ryhmädynamiikka ja henkilökemiat, Tulevaisuuden johtaminen, Työhyvinvointi, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Asiakaspalvelu, Digimarkkinointi, konseptointi ja brändäys, Erityislapset ja nuoret, Henkilöbrändäys, Koulukiusaus (kokemusasiantuntija), Miten toimia nuorten kanssa haastavissa tilanteissa, Oman asenteen merkitys, Oman persoonan laittaminen peliin, Somemarkkinointi, Unelmat ja tavoitteet, Yrittäjyys
Digimarkkinointi, Innostava johtaminen, Innovaatiot ja kasvustrategiat, Itsensä johtaminen, Kansainvälistyminen, Lean Start up -kokeilukulttuuri, Media-alan murros, Median ansaintamallit, Start up & Kasvu, Startup Way -johtaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrityskaupat
Asiakaslähtöinen kehittäminen, Innostaminen ja aikaansaaminen, Innovatiivinen toimintakulttuuri, Ketterän kehittämisen menetelmät, Kokeilukulttuuri, Muutoksen johtaminen, Tulevaisuusajattelu, Webinaarit ja etätyöpajat
Eläminen ADHD:n ja erityisherkkyyden kanssa, Ylisuorittajasta yrittäjäksi, Yrittäjätarinani: vaatetusalalta tech-yrittäjäksi
Asiakaskokemus, Digitalisaatio - tiedon valtatiellä on ruuhkaa, Johtaminen, Kuka enää myy? Myynnin muutos kiihtyy, mutta mihin suuntaan?, Työkaluista tunteisiin - miten johtamisen välineet muuttuvat?, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asenne & Rohkeus, Asiakaskokemus, Digitalisaatio, Hyvinvointi, Itsensä johtaminen, Juontaja, Start up & Kasvu, Tekoäly & Teknologiat, Työhyvinvointi, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiantuntijoiden johtaminen ja johtamisen muutos, Innostava johtaminen, Johtajaviestintä ja vuorovaikutustaidot tuottavuuden lähteenä, Palautetaidot, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Elinvoima- ja aluekehitys, Järjestö- ja yhteisökehittäminen, Oppimisen tulevaisuus, Terveysala, Työn murros
Itsensä johtamisen teemat, Johtaminen & Esihenkilötyö & Strategia, Juontaja, Moderaattori, Vuorovaikutus-teemat, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Millainen on voittava yrityskulttuuri?, Saat kulttuurin, jonka ansaitset, Tämän vuosituhannen työntekijäkokemus, Työelämä nyt, Työntekijä ensin, sitten asiakas, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrityskulttuuri on kuningas
Asiakaskokemus, Kasvuhakkerointi, Palvelumuotoilu, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Digitalisaatio, Henkilöbrändäys, Kansainvälistyminen, Markkinointi, Somemarkkinointi, Start up & Kasvu, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
GDPR, Kyberturvallisuus, Myynti & Markkinointi, Oman asenteen merkitys, Webinaarit ja etätyöpajat, Yrittäjyys
Brändien rakentamisen pysyvät sekä kestävät opit ja elementit myös digitaalisuuden aikana, Etiikan, moraalin ja arvojen rooli yrityksen menestyksessä, Merkitys – yrityksen arvokkain voimavara
Asenne & Rohkeus, Kulttuurien yhteensovittaminen, Motivaatio, Myynti ja asiakkuuksien kehittäminen, Positiivinen ajattelu, Unelmien toteuttaminen, Voittava & Kehittyvä Tiimi, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asenne & Rohkeus, Asiakaskohtaamiset, Asiakaslähtöinen kehittäminen, Enkelisijoittaminen & Start up, Johtaminen, Kasvu, Työkulttuurin rakentaminen, Unelmien toteuttaminen, Yrittäjyys
Digitaalinen transformaatio, Henkilöbrändäys, Johtoryhmätyöskentely, Muutosjohtaminen, Start up & Kasvu, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Analogisesti digitaalinen - digiloikka ja kuinka inhimillisyys luo turvaa muutoksien keskellä., Organisaatiorohkeus - kuinka saada ihmiset innostumaan muutoksessa., Paikkatieto toimivien kaupunkien DNA:ssa, Palveluorganisaation asiakaskokemus - kuinka perinteisiä toimialoja ravistellaan kuuntelemaan enemmän asiakasta ja vähemmän omia uskomuksiaan., Strategian toimeenpanokyvykkyys - kuinka kiilataan tavoitteet tuloksiksi., Webinaarit ja verkkokoulutukset
Moderaattori, Tulevaisuuden työelämä, Verkostoituminen, Verkostoitumistaidot, Verkostojohtaminen, Vuorovaikutustaidot, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Epäkohtien muuttaminen toiminnaksi, Epäonnistumisten kääntäminen voimaksi, Itsensä johtaminen huippusuoritukseen, Kasvun esteiden havainnointi ja niiden poistaminen, Miten tulla maailman parhaaksi, Priorisoinnin taito, Toimeenpanokyvyn vahvistaminen, UTT - unelma, tiimi & toteutus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Ajankäyttö, Arvot, Asenne ja kommunikointi, Itsensä kehittäminen, Johtaminen, Muutos, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yritys- ja organisaatiokulttuuri
Asenne & Rohkeus, Elinikäinen oppiminen, Epäonnistumisen pelko, Mielekäs työ, Motivaatio, Työhyvinvointi, Unelmien merkitys, Vuorovaikutus, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Juontaja, Maahanmuutto, Suomalainen kulttuuri, Suomalainen ulkomailla, Suomalaisia kohtaamisia, Suomen kieli, kieli-iloittelu, Viihdyttäjä, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiakaspalvelu, Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot, Kehonkieli, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Motivoiva ja valmentava johtajuus, Myynti, Terveyttä ja hyvinvointia, Tunteet työpaikalla, Työhyvinvointi, Työpaikan ilmapiiri, Uusi organisoitumisen tapa, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Juonto- ja moderointitehtävät, Kansainvälisten osaajien houkuttelu, Maahanmuutto ja kotoutuminen, Millenniaalit ja Z-sukupolvi työelämässä, Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus työelämässä, Representaatio ja inklusiivinen markkinointi, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiakkaiden odotuksiin vastaaminen, Hybridityön johtaminen, Johtamiskulttuurin muutos ja yhtenäistäminen, Luottamuksen rakentaminen ja avoin kommunikaatio, Motivaation ja vastuunoton lisääminen, Muutosjohtaminen, Palautteen anto, Tiimityö ja yhteiset tavoitteet, Valmentava ja coachaava johtaminen, Yritysvastuu ja yrityskulttuuri
Keskinkertaisuudesta huippusuorituksiin, Kiitollisuus – oikotie onneen ja menestykseen?, Lahjakkuuden nousu ja tuho – sinäkin pystyt, Merkityksellisyys – miksi sillä on merkitystä?, Mokaa itsesi menestymään, Motivaatio – miksi se minua liikuttaa?, Muutoksella menestykseen, Onnellinen työyhteisö, menestynyt työyhteisö. Totta vai tarua?, Onnellisuuden opit – onko onnellisuus muutakin kuin onnellista olemista?, Onnistu mielelläsi, Tavoitteiden voima, Voi hyvin mielelläsi, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Aivot ja aivotutkimus, Itsensä johtamisen teemat, Mielen työhyvinvointi, Mindset, Palautuminen, Stressinhallinta, Webinaarit ja verkkokoulutukset
DEI-strategia, Ihmisten johtaminen, Palveleva johtaminen & organisaatiokulttuuri, Psykologinen turvallisuus, Psykososiaaliset kuormitustekijät, Resilienssi, Työn tuunaaminen ja imu, Työntekijäkokemus
Asenne & Motivaatio & Tiimityö, Asiakaskokemus & Palvelumuotoilu, Itsensä johtamisen teemat, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Itsensä ja tiimin johtaminen ideoiden toteuttamisessa, Johtaminen ja strategiatyö, Tekoäly ideoiden toteuttamisessa, Tiimityö ja psykologinen turvallisuus, Toteuta ideasi ja unelmat, Yrittäjyys ja tuotteistaminen
Asiakaskokemus & työntekijäkokemus: mitä, miksi, mihin ja miten?, Liiketoimintamuotoilu: mitä, miksi, mihin ja miten?, Palvelumuotoilu: mitä, miksi, mihin ja miten?, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Avoimuus työyhteisössä – merkitys omassa kriisissä, Erilaisuus, ennakkoluulot – miten kohtaat ihmiset, Motivointi ja positiivisuus – romahdus ja nousu, Parkinson – Taistelu, katkeroituminen vai hyväksyminen, Psykologinen turvallisuus ja empatia työyhteisössä – kriisin kokeneen tuki, Työyhteisö – yhteisöllisyyden merkitys, Yrittäminen – sairaudesta huolimatta mahdollista
Intuitio ja luovuus työn tehostamisessa, Itsensä johtaminen, Merkityksellinen työ, Muutoksista selviytyminen, Palautuminen ja stressinhallinta, Psykologinen turvallisuus, Resilienssi, Tiimin merkitys, Työn imu ja flow-tilan saavuttaminen työssä, Uupuminen ja burnout
Kyberturvallisuus, Oletko uskottava kumppani / palveluntuottaja, Riskienhallinta, Tilannekuva ja tilannetaju, Valmiussuunnittelu ja varautuminen
Biohakkerointi, Botit ja tekoäly, Digitaalinen transformaatio, Digitalisaatio, Elinikäinen oppiminen, Hyvinvointi & Terveys, Teknologiat & Kasvu, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Digitalisaatio, Johtaminen, Ketterä kehitys, Tulevaisuus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiakassuhteiden hoitaminen, Motivaatio, Myynti, Neuvottelutekniikat B2B-myynnissä, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Arvojohtaminen, -markkinointi ja edelläkävijyys, Hyvä, moderni johtaminen, Itsensä johtaminen, Valmentava johtaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Kuinka irtautua uhrisuuden ja negatiivisuuden ajatuksista, Kulttuurien kohtaaminen, Kunniaan liittyvä väkivalta, kunniakulttuuri ja sen historia, Lähi-itä ja islam, Naisten asema, Onnistuneen kotouttamisen haasteet, Rasismi ja suvaitsemattomuus - kuinka voittaa ihmiset puolelleen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot, Itsensä johtamisen teemat, Juontaja, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Digitalisaatio, Empaattinen johtaminen, Innovaatio & Luovuus, Johtaminen, Metaverse - merkitys businekselle, Moderaattori, Start up & Kasvu, Tekoäly & Teknologiat, Tulevaisuuden työ, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yhteiskunta & Tulevaisuus, Yrittäjyys
Ajattelutaidot, Juontaja, Mielenhallinta, Vuorovaikutustaidot, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asenteen merkitys elämässä - asenne ratkaisee, Hyvinvointialan yrittäjyys, Minun tarinani, kuoleman pelosta kiitollisuuteen, Muutama minuutti riittää - taukojumpat kunniaan!
Anoreksia, Burnout nuorilla, Juontaja, Mielenterveys, Mindfulness, meditaatio ja jooga, Syömishäiriöt, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Argumentaatio, retoriikka ja puhetaito, Ihmismielen pimeä puoli, Karisma ja itsetunto, Kriittinen ajattelu ja luovuus, Moderaattori
Hyvinvointi, Innovaatio & Luovuus, Itsensä johtamisen teemat, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Erottuva brändi - Lupaus asiakkaalle, Itsensä johtaminen - Askelia kohti unelmaasi, Sisäinen motivaatio - Why?, Tapahtumatuotanto - Avaimet tunnelmallisten ja vaikuttavien tapahtumien luomiseen, Tunnejohtaminen - Syty ja sytytä
Hybridityön johtaminen, Ihmislähtöinen johtaminen - tunnetaidoilla hyvinvointia ja tuottavuutta, Itsensä johtaminen, Miten rakentaa menestystä ruokkiva ja hyvinvointia tukeva tunneilmasto?, Monikansallinen ja -kulttuurinen tiimityö, Muutosjohtaminen, Resilienssin rakentaminen, Tulevaisuuden työelämätaidot, Tunnetaidot ja persoonallisuus, Tunteet ja tunnetaidot muutoksessa, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asenne & Rohkeus, Inspiraatio, Johtaminen, Potentiaalin löytäminen, Psykologinen turvallisuus, Tiimityö, Unelmat ja niiden toteuttaminen
Esiintyminen, Kulttuurien välinen vuorovaikutus, Myynti, Pitching, Vaativat B2B-neuvottelut, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Askelmerkit yrittäjyyteen, Konkursseista voittoon, Menesty yrittäjänä!, Miten kasvatat nollasta 100K alle vuodessa, Näin tuplaat myyntisi, Yhteistyöstä vipua, Yrittäjyyden tärkeimmät palaset
Juontaja, Kulttuurierot Euroopassa, Moderaattori, Ranska - politiikka & talous, Tulevaisuuden Eurooppa, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Kasvun mindset, Oman asenteen merkitys, Somemarkkinointi, Unelmien bisnes, Verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Itsensä johtamisen teemat, Johtaminen & Esihenkilötyö & Strategia, Palautetaidot, Vuorovaikutus-teemat, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Ainoa kotini – kuka on elämäsi tärkein ihminen, Kosketus, avain kehotietoisuuteen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Juontaja, Miksi ajatella niin kuin kaikki, jos voi ajatella merkillisestikin?, Välittäminen ja rakkaus itse elämää kohtaan
Energisyyden kasvattaminen, Innostava johtaminen, Innovaatio & Luovuus, Itsensä johtaminen, Johtajaviestintä ja vuorovaikutustaidot tuottavuuden lähteenä, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Liiketoimintauusiutuminen ja -terveyttäminen sekä muutostilanteet, Teknologia, markkinat, tuotteet ja strategiset liiketoimintasuunnitelmat, Toimiala- ja kansainväliset tutkimukset, Toiminnan verkottuminen ja sidosryhmien kompetenssikehitys, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yritysostot ja -siirrot sekä haltuunoton ja integroinnin tehtävät
Arviointikulttuuri, Käänteinen oppiminen, Opetuskulttuuri, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yksilöllinen oppiminen
Asiakaspalvelu ja asiakasajattelu, Kuluttajakäyttäytyminen, Media ja markkinointiviestintä, Tieteen popularisointi, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Digimarkkinointi, Somemarkkinointi, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Henrin oma tarina, Hölmö hullu rohkeus, Oma talous tutuksi, Parempaa rahavointia, Sijoittaminen, Suunnan löytäminen muutoksessa - kestävä tavoitteenasettelu, Vahvuuksilla menestykseen, Voima, joka vetää sinut ylös sängystä
Hyvinvointi, Itsensä kehittäminen, Mitä menestyminen vaatii?, Motivaatio, Oman asenteen merkitys, Positiivinen ajattelu, Terveyttä ja hyvinvointia, Unelmien toteuttaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Inhimillinen johtajuus, Kokonaisvaltainen hyvinvointi, Muutosjohtaminen, Stressin-, ajan- ja energianhallinta, Suorituskyvyn johtaminen, Tulevaisuuden johtajan mindset, Tulevaisuuden työelämä, Uran ja äitiyden yhdistäminen, Voittavan kulttuurin rakentaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiakastyytyväisyys nousuun empatialla, Empaattisen johtajuuden periaatteet, Empatia suorituskykymittarina ja tuloksen parantajana, Empatialla onnellisia työntekijöitä, Empatialla vahvempi brändi, Empatian arvo työelämässä, Empatiataidot työelämässä, Innovaatiot syntyvät vapaudessa ja kunnioituksessa, Kuinka luoda empaattinen työkulttuuri, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Arjen - ja ajanhallinta, Arkiliikunnasta energiaa, Hyvän unen työkalupakki, Kokonaiskuormituksen hallinta, Oman hyvinvoinnin johtaminen, Palautuminen ja suorituskyky, Ravitsemus ja liikunta, Stressinhallinta, Terveyttä ja hyvinvointia, Työhyvinvointi, Uupuminen ja burnout, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiantuntijoiden johtaminen ja johtamisen muutos, Kansainvälistyminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys, Yritysjuridiikka
Artistien, musiikin ja viihteen markkinointi, Brändit, Luovuus, Persoonallinen ja aito erilaistuminen, Strategian ja valintojen merkitys liiketoiminnassa, Tunteet ja teot markkinoinnissa, Webinaarit ja verkkokoulutukset
(Hyper)kasvu ja sen johtaminen, Digitaalinen transformaatio, Digitalisaatio ja sen mahdollisuudet, Kulttuurin voima yrityksen menestyksessä, Markkinointi ja brändien johtaminen, Päätöksentekokyky vaillinaisen ja epävarman tiedon pohjalta, Teknologia- ja muutosjohtajuus, Verkkokauppa
Oman asenteen merkitys, Sosiaalinen viestintä, Vuorovaikutus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot, Esiintymisjännitys, Itsensä johtamisen teemat, Juontaja, Mitä menestyminen vaatii?, Parisuhde, Seremoniamestari, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Aktivoi sisäistä hyvää oloa mielen ja kehon työkalujen avulla, Stressin purkaminen kehosta ja mielestä - konkreettisia työkaluja luomaan rentoutta ja läsnäoloa hektisen arjen keskelle, Tunneilmasto ja työyhteisön vuorovaikutus - Miten se vaikuttaa teidänkin työyhteisössä ja kuinka kehittää sitä?, Tunnejohtajuus ja menestyvä työyhteisö, Tunnelukkojen vaikutus vuorovaikutuksessa: opi ymmärtämään erilaisuutta ja niin omien kuin muiden käyttäytymismallien takana olevia mekanismeja
Goleman 6 johtajuustyyliä, mitä väliä, Muutoksen johtaminen, vältä sudenkuoppa, Onnistuminen johtamisessa, tunneäly peliin, Palkkaa tai palvelua, miten pitää hyvistä työntekijöistä kiinni, Tunteeton TEAMS/ZOOM - johtajuus hybridimaailmassa
Energisyyden ja suorituskyvyn lisääminen, Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, Ikääntymisen ennaltaehkäisy, Laadukkaan unen saavuttaminen konkreettisin ja tutkituin keinoin, Mielen hallinta, läsnäolo ja mindfulness, Palautuminen ja stressinhallinta, Ravitsemustilan, energisyyden ja verensokeritasojen optimointi, Suoliston ja vatsan hyvinvointi, Syvän unen optimointi, Terveysteknologiat ja itsensä mittaaminen, Työhyvinvoinnin ja resilienssin lisääminen arjessa, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Digitaalinen transformaatio, Energia-sektori, Innovaatiot ja tutkimustoiminto, Johtaminen, Perusteollisuus, Voita pelkosi, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Ydinenergia ja tutkimus
Kätketty itsetunto, Luovuuden merkitys, Muutokseen suhtautuminen, Positiivinen kyseenalaistus (ei helppo kaikille), Rohkeus ajatella, Tekemisen jarrut, Tekemisen meininki!, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yhteistyö
Vastuullinen liiketoiminta, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Ympäristö & vastuullisuus, Yritysvastuu
Jaksaminen ja hyvinvointi, Mielen hallinta, Motivaatio ja tavoitteet, Onnistuminen
Työhyvinvointi – Työssä jaksaminen, Työkykyjohtaminen, Työnmuutos ja etätyö, Uni ja jaksaminen, Unihäiriöt -uusi kansansairaus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Palaverikulttuuri. Kuinka rakennat ja johdat palavereita niin että saavutat muutosta työyhteisössä? 2h luento+workshop., Puhumisen lainalaisuudet. Opi kuinka puhe rakennetaan sekä mistä elementeistä hyvä puhe ja esiintyminen koostuvat. 2h luentona tai 4h workshoppina., Webinaarit ja verkkokoulutukset
Johtaminen & Esihenkilötyö & Strategia, Muutosjohtaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Innovaatiot ja kokeilukulttuuri tekoälyn siivittämänä, Johtajuus tekoälyn, alustojen ja sosiaalisen median aikakaudella, Ketteryys liiketoiminnan kehittämisessä, myynnissä, markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa, Kuinka milleniaaleja johdetaan, Muutoskyvykäs organisaatio tekoälyn aikakaudella, Tekoäly johtajana, Tekoäly rakennusalalla, Tekoälyllä kilpailuetua, Tekoälyllä tuottavuuden vallankumous, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Itsevarmuus, Motivaatio, Paniikkihäiriö, Puheenvuorot nuorille, Rohkeus, Startup, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Ammattimaisen vaikutuksen tekeminen etänä, Ammattimaisen vaikutusvoiman kehittäminen, Ihmisten kohtaamistaidot, Johtajuustaito, Ongelmanratkaisut vaikeissa työkiusaamistapauksissa, Tiimitaidot, Vaikuttavuus ilman tunnetta on kuin lintu ilman siipiä, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiantuntijoiden ja uteliaisuuden johtaminen, Itsensä johtamisen uudet vaikutuskeinot, Jatkuvan oppimisen tulevaisuus, Onnistunut, utelias muutos, Uteliaisuuden johtaminen ja hyödyntäminen murrosaikoina, Uteliaisuuden supervoima koko yhteisön käyttöön, Uteliaisuuskulttuuri nyt!, Uteliaisuutta johtamalla kohti menestystä, Webinaarit ja verkkokoulutus
Asenne & Motivaatio & Tiimityö, Hyvinvointi & Terveys, Itsensä johtamisen teemat, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Brändäys, Henkilöbrändäys, Myynti ja Markkinointi, Oman asenteen merkitys, Somemarkkinointi, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Asenne & Rohkeus, Ennakkoluulojen voittaminen, Henkilöbrändäys, Innovaatio & Luovuus, Itsensä johtaminen, Kansainvälistyminen, Motivaatio, Pelkojen voittaminen, Start up & Kasvu, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Lasten liikunta ja urheilijanpolku, Menestyksen kulmakivet, Tiimityö & Motivaatio, Työssä jaksaminen & Palautuminen
Asiakaskokemus, Johtaminen, Myynti, Palautetaidot, Palautteen antaminen, Vuorovaikutus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Arvot arkikielelle – työpajat ja fasilitointi, Digitaalinen asiakaskokemus, Kasvata dialogisuudella luottamusta organisaatiossa, Muutosjohtaminen – työpajat ja fasilitointi, Tekoäly, digi ja minä – ymmärrä ja hyödynnä uutta teknologiaa, Tietopääomalla kilpailukykyä, Valmentava johtaminen ja johtajuus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Etäkoulu, Etätyö ja työhyvinvointi, Hybridijohtaminen, Muutosjohtaminen, läsnäolotaidot arjessa, Työhyvinvointi muutoksessa, voimaantuminen, Urapolku ja unelmat
Intohimo ammattiin, Kaappaus Keittiössä, Mitä syöt ja mitä pitäisi syödä, Ruokatrendit, Suomalaisten jääkaapit, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Ahdistavatko uusperheessä ihmiset vai tilanne, jossa yhdessä ollaan?, Bonusvanhemmuus muuttaa ihmistä identiteettitasolla – kuinka tukea prosessia kohti hyvinvoivaa bonusvanhemmuutta?, Ilkeä äitipuoli vai myyttien ristiaallokossa uupuva bonusvanhempi?, Mikä ihmeen uusperhe? Vinkit uusperheiden kohtaamiseen ammattilaisille, Mistä ulkopuolisuus uusperheessä johtuu ja kuinka sitä voi helpottaa?, Näin tuet ratkaisukeskeistä vuorovaikutusta uusperheessä, Parisuhde on uusperheen yhdessä pitävä liima ja hyvinvoivan uusperheen perusta, Tunnista uusperheen kehitysvaiheet: seitsemän askelta helpotukseen
Asiakas kehittämisen keskiöön, Miten tulevaisuutta muotoillaan?, Tulevaisuus + palvelumuotoilu = Tulevaisuusmuotoilu, Tulevaisuus tehdään, Tulevaisuusajattelu päätöksentekoon, Tulevaisuuskestävä organisaatio, Tulevaisuuslukutaito
Asiantuntijan henkilöbrändi myynnin välineenä, Linkedin Social Selling, Linkedin tehokäyttö, Paras työpaikka ikinä - tulevaisuuden voittavan organisaation anatomia, Rekrytointi somessa, Tulevaisuuden työ, Työnantajamielikuvan luonti ja mittaaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asenne, Asiakaspalvelu, Tiimityö, Työhyvinvointi, Vuorovaikutus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Inklusiivisen työkulttuurin luominen ja osallisuus, Kansainvälisten osaajien houkutteleminen, Monimuotoisissa tiimeissä työskentely ja monimuotoisten tiimien johtaminen, Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen organisaatiossa, Tiedostamattomien ennakkoluulojen ymmärtäminen
Asiakaslähtöinen kasvu ja mitä sen toteutus vaatii organisaatiolta, avainprosesseilta ja ihmisiltä, Empowered organisation; johtaminen muutoksessa, Erilaistavat kyvykkyydet kilpailuedun lähteenä, Future-proof organisaation rakennuspalikat, Muutosjohtaminen – keskeiset onnistumistekijät, Muuttuva toimintaympäristö; toimialarajojen murtuminen ja uudet kilpailijat, Strategiatyön mallit ja parhaat käytännöt jatkuvassa muutoksessa, Vahvan mission ja vision merkitys, Vastuullisuus strategiatyön keskiössä
Miten liikevaihto saadaan pohjamudista ennätykselliseksi markkinoinnin avulla?, Onko kaikki näkyvyys hyvästä markkinoinnissa?, Reseptiikka, Ruokastailaus
Ajankäyttö, Haastavat vuorovaikutustilanteet, Motivaatio, Onnistunut asiakaskohtaaminen, Palautuminen, Stressinhallinta, Tiimityö, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Improvisaatio (työ)elämässä, Juontaja, Luovuuden kasvattaminen, Taiteen ja bisneksen yhdistäminen, Tarinankerronta & esiintyminen, Unelmista ja työelämästä nuorille, Webinaarit ja verkkokoulutukset
#Muutospakko - organisaation muutosmatka, Kaaospilottina toimiminen digitalisaatiosumussa, Osaamiset ja tulevaisuuden kykytarpeet, Tulevaisuudenkestävä innovaatiotyö, Tutkimusmatkat: uusi bisnes & yritysten sisäiset startupit, Työn tekemisen tulevaisuus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot, Inspiroiminen & motivaatio, Itseensä uskominen, Itsensä johtaminen, Luova ja osallistava johtajuus, Unelmat ja tavoitteet, Vuorovaikutustaidot, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Elämänilo, Hyvinvointi, Jaksaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Hybridityön ominaispiirteet, haasteet ja ongelmien ehkäisy, Inhimillinen työelämä ja johtaminen, Työhyvinvoinnin tila, Ylikuormittumisen syyt ja niiden ehkäisy työelämässä
Avaruus, Ilmastokriisi ja kestävyys, Kestävä energia, Kestävä ruoka, Markkinointi ja tarinankerronta, Megatrendit, Start up - yrittäjyys, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiakaskokemus, Digitaalinen hyvinvointi, Digitaaliset oikeudet, Digitalisaatio, Somekiusaaminen, Someriippuvuus, Start up & Kasvu, Tekoäly & Teknologiat, Työhyvinvointi, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Johtajuus osana tekoälyä - sekä toisinpäin, Projektinjohtaminen ja tekoäly apurina, Stressin ennaltaehkäisy ja johtaminen, Tekoäly apuna arjessa, Tekoäly osana itseohjautuvaa tiimiä, Tekoälyn käyttö kehitystyössä, Valmentava johtaminen, Voiko tekoäly korvata palvelevan johtajan?, Yhteisöohjautuvuus
Älykästä tekemistä tekoälystä harhaisen huuhaan tilalle – ymmärrys, mahdollisuudet ja konkreettiset ”AI” askelmerkit, Kehittämistä ja käärmeöljyä: Urheiluvalmennuksen ja (myynti)henkilöstön sparraamisen väliset yhtäläisyydet… unohda ne yleiset yksinkertaistukset, Liitutaulu kunniaan, Einstein ei käyttänyt tietokonetta: Miksi ja miten esiintymisestä (myös virtuaalisesta) tulee parempi, kun jätät kaikki ne kalvot näyttämättä?, Myyntitiimi tai pienyritys kansainvälisille markkinoille: Kokemukset, opit ja harvemmin tunnistetut menestystekijät
Aivoravistelu - Miten mieli muuttuu?, Future proofed workforce - Tulevaisuuden työelämätaidot, Hengitä - Kohti huokoista etätyötä, Miten hyvää yhteistyötä tehdään?, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yhdessä etänä
Hyvinvointi, Itsensä johtaminen, Motivaatio, Ravitsemus ja liikunta, Stressinhallinta, Työhyvinvointi, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Innostava johtaminen, Itsensä johtaminen, Motivaatio, Palautetaidot, Tunteet työpaikalla, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Eettinen arviointi osana liiketoiminnan kehittämistä, Eettinen johtaminen, Generatiivinen tekoäly – miten sitä käytetään eettisesti?, Kohti arvostuksen kulttuuria, Organisaation eettinen toimintakyky: vastuullisuuden perusta, Psykologinen turvallisuus – hauras supervoima, Tekoälyn etiikka
Heikkouksiin piilotetut vahvuudet, Henkisen resilienssin parantaminen, Keho, mieli ja tunteet elämän opaskarttana, Loppuun palamisen ennalta ehkäiseminen, Oman elämän potentiaalin aktivoiminen, Tietoisuus- ja tunnetaidot muutoksen avaimena, Vastoinkäymisten ja terveyshaasteiden salattu siunaus
Erilaisuus vuorovaikutuksessa, Johtaminen, Luottamus tiimissä, Palautteesta palautekeskusteluun, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Ajan ja energian hallinta, Asioitten, ihmisten ja tilanteiden tasapainoinen johtaminen, Enemmän jaksamista ja vähemmän uupumista, Henkilöstön sitoutuminen eri johtamiskulttuureissa, Ihmisten erilaisuus, Johtaminen ja tiimityöskentely, Motivaatiosta työniloon ja vastuullisuuteen, Organisaatiokeskeisestä itse- ja ryhmäohjautuvuuteen, Palautteen antaminen, Toimintatapojen uudistaminen käytännössä
Itsetunto ja myötätunto, Kehonkieli, Kuuntelemisen taito, Metsämieli-ohjaajan vinkit hyvinvointiin ja luontoyhteyteen, Motivaatio muutoksessa, Myönteinen mindset ja menestys, Palautteen anto, Positiivinen potentiaali -esiin!, Positiivisuus pläjäys - positiivisuudesta voimaa työhön, Sydämen sisu & nollatoleranssi alas painamiselle, Timanttinen työyhteisö, Tunne- ja vuorovaikutustaidot työelämässä, Unelmointi uuden kehittämisessä, Vuorovaikutus ja kohtaamisen taito, Yksilön ja yhteisön voimavarat
Asiakasymmärrys, ChatGPT, Digitalisaatio, Juontaja, Koneoppiminen, Moderaattori, Myynnin digitalisaatio, Tekoäly & Teknologiat, Työnmurros, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Edunvalvonnan jatkuvuuden rakentaminen, Innovaation ja keksinnön kaupallistaminen, Myynti, Palvelun tai tuotteen kaupallistaminen, PK-yritysten merkitys yhteiskunnalle, Rohkeasti yrittäjäksi nuorena, Sarjayrittäjän arki ja ajanhallinta, Yrittäjien ja julkisen sektorin yhteistyön kehittäminen, Yrityksen omistajanvaihdos esimerkein ja vinkein
Lisätty todellisuus, Startup, Teknologioiden mahdollisuudet, Tekoäly, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Digitalisaatio ja tekoäly: Olennaisen erottaminen epäolennaisesta, Ihmismieli ja sen toiminta työyhteisössä, päätöksenteossa ja muutostilanteissa, Median seitsemän - eikun viisi - kuolemansyntiä, Muutosjohtaminen, vaikuttava johtaminen, perustuen myös omiin kokemuksiin, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yhteiskunnan megamuutokset ja niiden vaikutukset liiketoimintaan
Innostava johtaminen, Mitä tarvitaan menestykseen, Tiimityö ja roolituksen merkitys, Valmentava johtaminen, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Hoitava Hengitys, Itsensä johtaminen, Juontaja, Mentalismishow, Mielenhallinta, Motivaatio, Stressinhallinta, Vapaudu esiintymisjännityksestä, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Henkilöbrändäys, Media-alan murros, Sijoittaminen & vaurastuminen, Start up & Kasvu, Vaikuttajamarkkinointi, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Kansainvälistyminen, Opetuskulttuuri, Start-up elämä ja yrittäjyys, Tulevaisuuden koulutus ja taidot, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys
Asiakaskokemus & Palvelumuotoilu, Itsensä johtamisen teemat, Luovuus & Innovaatio, Positiivisen palautteen antaminen, Tulevaisuuden työ, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Empatia, Erilaiset persoonat työelämässä, Johtajuustaidot (palveleva & valmentava johtajuus), Naisten ja tyttöjen asema sekä kestävä kehitys globaalissa kontekstissa, Osaamisen ja työyhteisön kehittäminen, Psykologinen turvallisuus ja luottamuksen rakentuminen, Toimivan tiimin rakentaminen, Tunne- ja vuorovaikutustaidot, Työhyvinvointi, menestys ja tuottavuus, Viestintätaitojen kehittäminen
Äänenkäyttö, Esiintyminen, Esiintymisjännitys, Improvisaatio, Inspiroiminen & motivaatio, Kehonkieli, Kuuntelemisen taito, Palautteen anto, Vaikuttamisen voima ja valtapeli, Vuorovaikutus, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Digitalisaatio, Innovaatio & Luovuus, Johtaminen, Moderaattori, Start up & Kasvu, Tekoäly & Teknologiat, Tulevaisuuden työ, Tulevaisuus, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yhteiskunta & Tulevaisuus, Yrittäjyys
Rahataidot, Sijoittaminen & vaurastuminen, Työhyvinvointia rahataidoilla, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Hyvinvointi & Terveys, Itsensä johtamisen teemat, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asiantuntijoiden johtaminen, Johtaminen, Tiimityö, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Elämäntapamuutosprosessi, Kestävän muutoksen tukeminen hyvinvoinnin näkökulmasta, Kokonaisvaltainen hyvinvointi, Työhyvinvointi ja työkyky, Yrittäjyys ja kevytyrittäminen
Asenne & Rohkeus, Asiakaspalvelu, Motivaatio, Työhyvinvointi, Webinaarit ja verkkokoulutukset
Asenne & Motivaatio & Tiimityö, Hyvinvointi & Terveys, Itsensä johtamisen teemat, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yrittäjyys -teemat
Asiakaskokemus, Digitalisaatio, Innovaatio & Luovuus, Webinaarit ja verkkokoulutukset, Yhteiskunta & Tulevaisuus

Tapahtuma tulossa? Puhuja tai aihe mielessä?

Puhujatori.fi on puhujien, juontajien ja kouluttajien myyntiin erikoistunut palvelusivusto. Puhujatorilla on kokemusta puhujien ja luennoitsijoiden välityksestä jo vuodesta 2006 lähtien. Suomen parhaat puhujat ja luennoitsijat ovat listoillamme.

Puhujatorin palvelutiimin yli 3000 toteutettua toimeksiantoa sekä 14 vuoden kokemus takaavat sinulle laadukkaan puhujasisällön jokaiseen tulevaan tapahtumaasi. Saat puhujan palkkio- ja saatavuustiedon nopeasti käyttöösi. Tiedämme paljon muutakin, kuten luennoitsijan räätälöintikyvyn, optimikestot esityksille sekä esitystyylin. Puhujatorin avulla tilaisuutesi onnistuu varmasti.

Katso kaikki puhujat

Ota yhteyttä niin kerromme puhujistamme sekä avoimesta toiminnastamme lisää!

Puhelin: +358 40 501 6891

Sähköposti: info@puhujatori.fi