Puhujan aiheita

Jani Leskinen on ollut toteuttamassa laajennetun todellisuuden kokemuksia ja ratkaisuja vuodesta 2012 alkaen. Mukana on niin tapahtumamarkkinointiin, koulutukseen, etätyöhön kuin ryhmätoimintaankin liittyviä ratkaisuja. Innostus teknologian mahdollisuuksista näkyy ja kuuluu esiintymisessä ja kokemus kymmenistä kaupallisista ratkaisuista luo pohjan tiedolle.

  • Koulutus virtuaalitodellisuudessa
  • Laajennettu todellisuus tekee mahdottomasta mahdollista
  • Lisätty todellisuus markkinoinnin työkaluna
  • Markkinointi virtuaalitodellisuudessa

Jani Leskinen

Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden teknologiset ratkaisut

Laajennettu todellisuus käsitteenä tarkoittaa virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden teknologisia ratkaisuja. Niitä hyödyntämällä on mahdoton mahdollista, esimerkiksi käyttäjät voivat kokea kuinka täysimittainen juna ajaa sisään luentosaliin tai voivat harjoitella kuinka konttaamalla poistutaan savun täyttämästä tilasta. Tietokoneiden koneteho on kasvanut vasta 2010-luvun loppupuolella sellaiseksi, että virtuaaliset kokemukset saadaan toimiviksi ja toteutettua niin ettei kokemus aiheuta pahoinvointia. Tulevaisuudessa virtuaalitilat siirtyvät pilvipalveluihin ja nopeutuvat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat entistä kevyemmät päätelaitteet. Jotta olisimme valmiina tähän muutokseen ja mahdollisuuksiin, työ on aloitettava tänään.

Puheenvuoroillaan Jani haluaa herättää liikemaailman valmistautumaan aikaan, jolloin nykyiset tietoliikenteen käyttöliittymät muuttuvat kolmiulotteiseksi: Miten yritysten tulisi käyttää jo olemassa olevia 3D-mallejaan ja millaista osaamista tulisi varautua pitämään talon sisällä. Jo nyt käytössä olevilla ratkaisuilla saadaan isoja kustannushyötyjä siirtämällä osa kokouksista ja koulutuksista virtuaalisiksi. Käyttämällä laajennetun todellisuuden teknologioita oikein koulutusten tehokkuus ja kiinnostavuus saadaan nostettua uudelle tasolle. Janin kokemus jo toteutetuista alan projekteista tuo esityksiin konkretiaa ja suoria vastauksia kysymyksiin.

Laajennettu todellisuus tekee mahdottomasta mahdollista

Miksi XR(extended reality) -teknologiaa tulisi käyttää -hyödyt ja mahdollisuudet. Miksi juuri nyt, mikä toimii ja mikä on vielä kesken? Miten XR palvelee liike-elämässä: koulutukset, kokoukset, myynti ja markkinointi? Mitä ovat VR, AR, MR määritelmät, teknologia ja käyttökohteet? Kokonaisuus, joka antaa perusteet XR-teknologioiden ymmärtämiselle, hyödyntämiselle ja esimerkkejä jo toteutetuista kaupallisista projekteista.

Lisätty todellisuus markkinoinnin työkaluna

Miksi lisätyn todellisuuden kokemukset jäävät paremmin asiakkaiden mieleen? Miten suunnitellaan ja toteutetaan toimiva AR-kampanja? Esittelyssä erilaiset AR-alustat ja niiden mahdollisuudet. (Tästä aiheesta myös työpajapäivä, jossa päästään kokeilemaan kampanjatuotantoa.)

Koulutus virtuaalitodellisuudessa

Miksi koulutus ja perehdyttäminen on niin paljon tehokkaampaa XR-teknologiaa käyttäen? Miten suunnitellaan ja toteutetaan virtuaalinen koulutus? Miten paljon voidaan säästää logistiikassa, koulutusmateriaaleissa ja ajassa? Miten henkilökunta innostetaan mukaan käyttämään teknologiaa? Millaisia perehdyttämis- ja koulutusprojekteja on jo toteutettu?

Markkinointi virtuaalitodellisuudessa

Miksi tänään pitäisi olla valmis kolmiulotteiseen verkkokauppaan? Miten yritysten tulisi valmistautua muutokseen, jossa asiakkaat saavat ensikosketuksen palveluihin ja tuotteisiin virtuaalisesti? Mitä on jo toteutettu, mitä on opittu?

Puhujan aiheita

Jani Leskinen on ollut toteuttamassa laajennetun todellisuuden kokemuksia ja ratkaisuja vuodesta 2012 alkaen. Mukana on niin tapahtumamarkkinointiin, koulutukseen, etätyöhön kuin ryhmätoimintaankin liittyviä ratkaisuja. Innostus teknologian mahdollisuuksista näkyy ja kuuluu esiintymisessä ja kokemus kymmenistä kaupallisista ratkaisuista luo pohjan tiedolle.

  • Koulutus virtuaalitodellisuudessa
  • Laajennettu todellisuus tekee mahdottomasta mahdollista
  • Lisätty todellisuus markkinoinnin työkaluna
  • Markkinointi virtuaalitodellisuudessa

Pyydä tarjous

* Pakollinen kenttä