Puhujan aiheita

Ali puhuu oman tarinansa kautta oman paikkansa löytämisestä ulkomaalaistaustaisena Suomessa ja yrittäjyydestä

 • Kulttuurien yhteensovittaminen
 • Maahanmuutto & kotouttaminen
 • Monikulttuurisuus
 • Rasismin vastainen taistelu
 • Yrittäjyys
 • Yrityksen perustaminen ja johtaminen

Ali Giray

Rohkea ja ennakkoluuloton yrittäjä

Yrittäjä ja vuoden pakolaismies Ali Giray on erikoistunut maahanmuuttajayrittäjyyteen ja maahanmuuttajien integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Ali kertoo kotoutumisen eri poluista ja haasteista. Yrittäjyys on yksi tehokkaimmista integroitumisen väylistä, kun puhutaan kehittyvien maiden maahanmuuttajista. Ali on joensuulainen Turkin kurdi, Suomen yrittäjien maahanmuuttajayrittäjien verkoston puheenjohtaja, sekä Joensuun ja Pohjois-Karjalan Yrittäjien hallituksen jäsen.Hän toimii myös maahanmuuttajien yrittäjäneuvojana.

Alilla on yli 20 vuoden kokemus pien- ja maahanmuuttajayrittäjyydestä Suomessa. Hän on Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen jäsen ja järjestöasiain neuvottelukunta JANEN:n puheenjohtaja. Ali auttaa rakentamaan Suomesta yhteiskuntaa , jossa jokaisella ihmisellä on hyvä ja turvallinen olo. Tämä tarkoitaa, että uusien tulijoiden on ymmärrettävä ja kunnioitettava suomalaisia arvoja, sekä samalla sitä, että suomalaiset toivottavat tulijat tervetulleiksi ja auttavat heidät mukaan yhteiskunnan jäseniksi

Suomi tarvitsee maahanmuuttajia työnteon ja ikärakenteen vuoksi. Monet haluavat Suomeen turvallisuuden ja koulutuksen vuoksi. Ali haluaa olla sillanrakentaja uudenlaiselle Suomelle, jossa kaikki yhdessä kantavat vastuunsa yhteiskunnassa taustoista riippumatta. Ali on syntynyt kehittyville maille tyypillisessä, hyvin yhteisökeskeisessä kulttuurissa, mutta kasvanut ja kouluttautunut suomalaisessa yksilöllisessä kulttuurissa.

Taustansa ja kokemustensa ansiosta Alin on hyvin helppo nähdä molemmissa kulttuureissa hyvät puolet ja haasteet, joita ihmiset saattavat kokea. Ali suoritti asevelvollisuutensa Suomessa 2003 ja ura yrittäjänä alkoi jo 18-vuotiaana, kun hän jatkoi yrittäjänä isänsä ravintolassa. Ali valmistui vuonna 2009 tradenomiksi Kouvolan ammattikorkeakoulusta kansainväliseltä linjalta. Heti koulun jälkeen Ali palasi takaisin yrittäjäksi ravintola-alalle. Vuonna 2010 hän perusti Joensuun tulkkikeskuksen ja Youpret Oy:n, joissa työskentelee tällä hetkellä yli 500 asioimistulkkia ja kääntäjää yli 60:llä kielellä.

20 vuoden kokemus yrittäjyydestä on näyttänyt Alille pienyrittäjyyden arjen onistumisia, sekä vastoinkäymisiä. Yrittäjävuodet ravintolayrittäjänä ja tulkkikeskuksen johtajana ovat opettaneet hänelle, mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka maahanmuuttajan tulee tietää suomalaisesta yritystoiminnasta. Hän on auttanut jo yli 100 maahanmuuttajaa turvallisesti yritystoiminnnan alkuun.

Alin luentojen ajatuksena on maahanmuuttajataustaisena ja kovan tien Suomessa kulkeneena vaikuttaa suomalaisten ja maahanmuuttajien väliseen kanssakäymiseen. Ihmisiä on monenlaisia, eikä aina kaikkien mielipiteisiin voi vaikuttaa, mutta muiden samassa yhteisössä olevien mielipiteisiin Ali haluaa vaikuttaa rasismin vastaisesti. Hän kertookin luennolla omakohtaisesti, mitä hän ja hänen perheensä ovat kokeneet muuttaessaan Suomeen, kun Ali oli 11-vuotias. He muuttivat Mikkeliin, joka oli silloin hyvin rasistinen paikkakunta. Siellä perhe koki vahvaa syrjintää ja ulkopuolisuuden tunnetta.Vaikeuksista huolimatta Girayt päättivät tehdä Suomesta kotimaansa.

Ali on valittu Vuoden pakolaismieheksi 2016 ja hän luennoi mielellään kokemuksistaan suomalaisille, jotta he ymmärtäisivät maahanmuuttajan taustat ja heidän näkemyksensä: Mitä tehdä sellaisissa tilanteissa, kuin muista kulttuureista tulevat ovat yleensä ilman mitään tai tuttuja? Ja miten voimme helpottaa tässä tilanteessa, ilman verkostoja olevien henkilöiden kotoutumista? Ali onkin tällä hetkellä paljon suomalaisempi kuin monet muut suomalaiset, mutta silti hän joutuu lähes päivittäin rasismin kohteeksi. Tämä on asia, jota hän pyrkii vähentämään. Ali haluaa antaa maahanmuuttajille mahdollisuuden nähdä Suomen todellisen arvon ja kotoutua rauhassa Suomeen.

 

Puhujan aiheita

Ali puhuu oman tarinansa kautta oman paikkansa löytämisestä ulkomaalaistaustaisena Suomessa ja yrittäjyydestä

 • Kulttuurien yhteensovittaminen
 • Maahanmuutto & kotouttaminen
 • Monikulttuurisuus
 • Rasismin vastainen taistelu
 • Yrittäjyys
 • Yrityksen perustaminen ja johtaminen

Pyydä tarjous

* Pakollinen kenttä