Onko tekoäly turvallista?

Tekoälyn uhkakuvaa on maalattu tieteiselokuvissa, jonka vuoksi monelle tuleekin tekoälystä ja robotiikasta mieleen ihmisen tuhoava robotti. Tämän hetken sovelluksissa ollaan kuitenkin vielä kaukana tällaisista itseohjautuvista ja ajattelevista tuhokoneista. Pelko koneen oppimisesta ihmistä älykkäämmäksi ei ole relevantti. Toimivat järjestelmät opetetaan suuren esimerkkiaineiston avulla antamaan vastauksia spesifeihin ongelmiin. Tekoäly vastaa kysymyksiin todennäköisyyksillä. Suuri datan määrä tekee ohjelman kuitenkin vain tarkemmaksi, ei älykkäämmäksi.

Julkisessa keskustelussa käydään mielenkiintoista debattia siitä, tuoko tekoäly ratkaisun maailman suurimpiin haasteisiin, kuten nälänhätään ja ilmastonmuutokseen. Toisaalta tekoälyn nähdään luovan uusia uhkia ja haasteita sekä kansainväliselle turvallisuudelle että yksilöiden turvallekin. Tekoälysovellusten turvallisuudesta ja eettisyydestä käydään paljon keskustelua kansainvälisen politiikan areenoilla. Uudet teknologiat vaativat kansainvälisen yhteisön sääntelyä ja yhtenäistä linjaa aivan kuten kaikki aiemmatkin teknologiset kyvykkyydet.

Tuhoaako tekoäly meidät, vai ratkaiseeko se kaikki ongelmamme?

Tuskin kumpaakaan.

Tekoäly on vain työkalu. Ihmistä tarvitaan edelleen. Tekoäly ei yksin– ilman ihmistä – ratkaise mitään. Erona aiempiin teknologisiin kehityksiin on, että tekoälyn tieteenalalle tulee paljon ihmisiä uusilta toimialoilta. Kun tutkijoiden ja teknisten asiantuntijoiden lisäksi tieteenalaa kehittävät ja soveltavat eri alojen asiantuntijat, ala monimuotoutuu ja konkretisoituu nopeasti.

Tekoäly mahdollistaa tieteellisiä keksintöjä lähes kaikilla toimialoilla. Tekemisen tehostumisen ja innovaatioiden lisäksi data itsessään nähdään maksuvälineenä. Jo nyt markkinoinnissa kilpaillaan asiakkaan tiedoista ja tarjotaan ilmaista sisältöä yhteystietoja vastaan. Samalla on noussut mahdollisuuksia saada alennusta palveluista antamalla joitakin tietoja itsestään kolmansien osapuolien käytettäväksi. Erityisesti datan hyödyntämisestä on noussut keskustelua yksityisten ihmisten turvallisuutta uhkaavana tekijänä. Voivatko paikkatietojen käyttö kuljetuspalveluissa, kasvojen tunnistaminen maksamisessa, internetsivukäyttäytymisen hyödyntäminen sisällönsuosittelussa tai ruokaostostietojen hyödyntäminen mainonnassa aiheuttaa enemmän vaaroja kuin hyötyjä?

Toisaalta se, jos ruokakauppa myy ruokaostostietoja vakuutusyhtiölle määritelläkseen henkivakuutuksen hinnan elintapojen mukaisesti, voi olla eettisesti kyseenalaista. Mutta jos asiakas haluaa antaa ruokaostostiedot vakuutusyhtiölle saadakseen alennusta henkivakuutuksesta, voisi se olla hyväksyttävää. Annetaanhan nytkin elintavoista pohjatietoja terveysvakuutuksen saamiseksi. Se, miten laajasti tietoja käsitellään, vaatii myös kansainvälistä sääntelyä ja yksilön oikeutta päättää omien tietojensa käyttämisestä.

Euroopan unioni on asettanut yksityisyyden suojaa koskevan lain (GDPR), joka tuli voimaan toukokuussa 2018. Tietosuojan tavoitteena on parantaa kuluttajan oikeuksia omiin henkilötietoihinsa. Tietosuojalaki asettaa raamit henkilöitä koskevan datan hyödyntämiselle. Tekoälysovellusten kehittämisessä ja käytössä tulee huomioida GDPR:n asettamat rajoitukset henkilötietojen käyttämiseen. Vaikka tekoälyä ostettaisi ulkoisena palveluna, tulee yrityksen itse huomioida vastuunsa henkilötietojen tietoturvasta, hyödyntämisen tarkoituksenmukaisuudesta, läpinäkyvyydestä ja käyttäjien luvista datan käyttöön. Lisäksi on hyvä tarkistaa datan käsittelijän tietoturva datan siirrossa ja käsittelyssä.

EU:n tietosuojalaki velvoittaa lisäksi, että ihmisille on pystyttävä osoittamaan automatisoitujen päätösten perusteet ja ihmisillä täytyy olla mahdollisuus hakea niihin muutosta. Tietosuojavelvoitteiden huomioiminen parantaa myös asiakkaiden luottamusta tekoälysovelluksia kohtaan. Kuluttajien voi olla helpompaa ja nopeampaa omaksua tekoälypalvelut osaksi arkea ja toimintaa, kun datan käsittely on avointa ja läpinäkyvää.

Tekoäly on yksi teknologia muiden joukossa. Me ihmiset olemme vastuussa siitä, mitä sen avulla tehdään.

Blogin kirjoittaja Heidi Kananen on tekoälyn liiketoiminnallisen hyödyntämisen kouluttaja, joka osoittaa asiakkailleen tekoälyn potentiaalin palvelujen kehittämisessä.