Sanoista tekoihin yhteistyötaidoissa ja organisaatioarjessa – Minja Wahlsten

Tiesitkö, että yksi aikakautemme suurimmista haasteista ja todellisista ongelmista on erilaisuuden ymmärtäminen, arvostaminen ja hyödyntäminen? Organisaatioiden arjessa ilmiö tarkoittaa ihmisissä olevien voimavarojen ja kapasiteetin hukkaamista, jopa kokonaan hyödyntämättä jättämistä.

Syyt ilmiön taustalla liittyvät osaamattomuuteen johtaa erilaisuutta itsessä sekä suhteessa muihin ihmisiin. Ilmiötä itsessään kutsutaan persoonallisuuden diskriminoinniksi.

Ilmiö on kansainvälinen ja juontaa juurensa asenteista sekä tietoisuuden ja tiedon puutteesta – ihmisen erilaisuuden perusteista ja rakenteista.

Mihin se käytännössä vaikuttaa?

Yritysarjessa ilmiöllä on suora yhteys ja vaikutus:

📉 tuottavuuteen

📉 tuloksiin

📉 yhteisen kulttuuriin rakentumiseen.

Miten se näkyy organisaatiokulttuurissa?

Psykologisen turvallisuuden puutteena, kulttuurin sentimentissä sekä vuorovaikutustilanteissa, joissa ihmisillä on keskenään erilainen mielentila ja asenne kommunikoinnin päämäärästä.

Miten se näkyy yksilötasolla?

Toisistaan poikkeavia ja erilaisia ominaisuuksia ei kyetä ymmärtämään ja arvostamaan. Tämä heijastuu usein kyvyttömyydestä johtaa omaa kapasiteettia monipuolisesti, joka heijastuu yhteistyösuhteisiin ja tiimidynamiikkaan.

Mitä jokainen voi tehdä ongelman minimoimiseksi?

Ongelman korjaamiseksi vaaditaan kahta asiaa: halukkuutta opetella uusia taitoja ja asennoitumista alkaa harjoitella niitä käytännössä. Tämä koskee yrityksen johdon ja esihenkilöiden lisäksi yhteisön jokaista jäsentä.

Tästä voi alkaa ihmisiä inspiroiva johtajuus, jonka tuottavuus näkyy ihmisten välisissä yhteistyösuhteissa. Tämä toimintamalli voi yhtä lailla olla osa DEI-strategian viemistä käytänteiksi.

Mitä ongelman korjaaminen vaatii yksilöltä?

  • Opettele tunnistamaan ja ymmärtämään paremmin itsessäsi olevia vahvuuksia, ominaisuuksia ja kapasiteettiasi. Ymmärrä tilanteita ja opi, milloin vahvuutesi muuttuvat heikkoudeksi.
  • Opettele kuuntelemaan, miten muut puhuvat sinulle – miten he suodattavat ympärillään asioita, tilanteita ja tapahtumia. Älä kuuntele pelkästään sanoja, vaan niiden sävyjä, eleitä, ilmeitä, kehon kieltä.
  • Opettele hyödyntämään itsessäsi olevia ominaisuuksia, kapasiteettiasi monipuolisemmin. Tunnista ja havainnoi piirteitä, joita huomaat muissa ihmisissä. Opettele erityisesti ilmaisuun liittyviä taitoja – miten sanot sen vs. mitä sanot.
  • Mieti, miten itse mieluiten kuulisit sen, mitä muut sinulle puhuvat? Miten toivot heidän vuorovaikuttavan kanssasi. Ala opetella uutta – opi sopeuttamaan omaa kommunikointiasi muiden hyväksi.
    Ymmärrä omia psykologisia motivaatiotarpeitasi ja ovatko ne kytköksissä sinun vahvuuksiesi hyödyntämiseen vai muihin ominaisuuksiin sinussa?

Mitä hyötyä tästä on?

Kun tunnistat ja ymmärrät monipuolisesti persoonallisuutesi rakenteita ja omaa kapasiteettiasi, kykenet arvostamaan ja hyödyntämään erilaisuutta paremmin muissa ihmisissä.

Osaat johtaa itseäsi ja omaa toimintaasi aiempaa tuottavammin eri olosuhteissa. Opit tunnistamaan ja ennakoimaan haastavia vuorovaikutustilanteita ja ehkäisemään niiden eskaloitumista konflikteiksi.

Sinun toimintasi, asenteesi ja taitosi heijastuu siten osaksi yhteistyösuhteitasi ja kulttuuria, jossa vaikutat. Sinä pystyt omalla esimerkilläsi vaikuttamaan muihin ihmisiin, heidän hyvinvointiinsa ja tuottavuuteensa.

Erilaisuuden johtamisessa ja monimuotoisuuden hyödyntämisessä onkin ensisijaisesti kyse kyvykkyydestä johtaa tuottavasti itseä. Ja vasta sen jälkeen yhteistyösuhteita.

Näitä taitoja on harjoiteltava. Ihan meidän kaikkien.

Blogitekstin on kirjoittanut johtamistaitojen asiantuntija Minja Wahlsten. Minja on sertifioitu kouluttaja ja työyhteisöjä innostava puhuja.