Puhujan aiheita

Veikon inspiroivat ja huumorilla höystetyt puheenvuorot ja osallistavat työpajat pitävät osallistujat hereillä – alusta loppuun asti. Ne haastavat perinteisiä ajattelutapoja sekä kannustavat ja motivoivat muutoksen rakentamiseen – yhdessä työntekijöiden ja organisaation asiakkaiden kanssa. Veikko on tekijä, joka tuo sekä konkretiaa että käytännön esimerkkejä niin puheenvuoroihin kuin työpajoihin. Veikon esiintyy sekä alla olevilla otsikoilla että tilaajan tarkentamilla kulmilla kyseisistä aihepiireistä.

  • Asiakaskokemus & työntekijäkokemus: mitä, miksi, mihin ja miten?
  • Liiketoimintamuotoilu: mitä, miksi, mihin ja miten?
  • Palvelumuotoilu: mitä, miksi, mihin ja miten?

Veikko Törrönen

Liiketoimintamuotoilun, palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen strategisen tason puhuja – ennen kaikkea tekijä!

Veikko Törrönen on KREAPAL DESIGN Oy:n toimitusjohtaja, liiketoimintamuotoilija ja palvelumuotoilija, jonka kaikessa tekemisessä painottuu arvon tasapainoinen tuottaminen kolmella tasolla: asiakkaiden, työntekijöiden ja omistajien. Hän on johtanut lukuisia liiketoiminta- ja palvelumuotoiluhankkeita niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, sekä asiakaskokemuksen kehittämistä merkittävässä suomalaisessa konsernissa. Veikko on opiskellut palvelumuotoilua kolmessa suomalaisessa korkeakoulussa, sekä liiketoimintamuotoilua TU Delft:issä.

Veikko ei toista vain muiden ajatuksia, vaan ottaa aktiivisesti kantaa liiketoimintalähtöisen muotoilun kehitykseen Suomessa. Hän kehittää ja visualisoi konsepteja, työkaluja ja menetelmiä, sekä muotoilee päivätyökseen ihmislähtöistä liiketoimintaa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla – niin pörssiyritysten kuin pienten toimijoiden kanssa.

Veikko on kysytty esiintyjä erilaisissa palvelumuotoilun, asiakaskokemuksen ja markkinoinnin tapahtumissa ja seminaareissa. Häntä kiitetään erityisesti kyvystään oivalluttaa isoja kokonaisuuksia tavalla, joka puhuttelee niin organisaatioiden ylintä johtoa kuin työntekijöitäkin. Veikko on innostaja ja tekijä, jonka koulutuksissa, työpajoissa ja muotoiluprojekteissa syntyy oivalluksia ja tuloksia – aina rennossa hengessä.

”Veikon korkea ammattitaito, kokemus ja aito halu ymmärtää liiketoimintaamme on hyvän yhteistyömme perusta. Hän on utelias ja kunnianhimoinen valmentaja, joka ei päästä meitä helpolla: yhteinen valmistautuminen työpajoihin ja selkeä seuranta ovat antaneet eväät aikaansaavalle työskentelylle.”

Puhujan aiheita

Veikon inspiroivat ja huumorilla höystetyt puheenvuorot ja osallistavat työpajat pitävät osallistujat hereillä – alusta loppuun asti. Ne haastavat perinteisiä ajattelutapoja sekä kannustavat ja motivoivat muutoksen rakentamiseen – yhdessä työntekijöiden ja organisaation asiakkaiden kanssa. Veikko on tekijä, joka tuo sekä konkretiaa että käytännön esimerkkejä niin puheenvuoroihin kuin työpajoihin. Veikon esiintyy sekä alla olevilla otsikoilla että tilaajan tarkentamilla kulmilla kyseisistä aihepiireistä.

  • Asiakaskokemus & työntekijäkokemus: mitä, miksi, mihin ja miten?
  • Liiketoimintamuotoilu: mitä, miksi, mihin ja miten?
  • Palvelumuotoilu: mitä, miksi, mihin ja miten?

Pyydä tarjous

* Pakollinen kenttä