Puhujan aiheita

Jokainen puheenvuoro tunnelmamuotoillaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Puheenvuorojen ja valmennusten kesto voi olla kaikkea 20 minuutin ja koko päivän ryhmävalmennuksen välillä. Luento ja ryhmävalmennus on myös mahdollista yhdistää.

Ryhmävalmennuksissa ja luennoissaan Ulrika keskittyy yksilön näkökulmaan pyrkien haastamaan kuulijoita tarkastelemaan omia ajatuksiaan ja toimintaansa. Hänellä on erityinen taito kohdentaa viesti yleisönsä mukaan toimialasta riippumatta. Luennot tarjoavat valmiiden vastausten sijaan tilaa jokaisen omalle ajattelulle ja oivalluksille.

  • Itsen johtamisen taidot
  • Resilienssi eli muutoskykyisyys
  • Tulevaisuuden työelämä ja valmentava johtaminen
  • Webinaarit ja verkkokoulutukset

Hyväntekeväisyys

Hyväntekeväisyyskohde: Ulrika Björkstam lahjoittaa jokaisesta Puhujatorin kautta välitetystä keikasta 20€ hyväntekeväisyyteen

Lue lisää ›

Ulrika Björkstam

Resilienssivalmentaja ja kirjailija

Ulrika Björkstam (VTM) on ratkaisukeskeinen valmentaja, puhuja ja kirjailija, jonka työn keskiössä ovat resilienssi eli muutoskykyisyys sekä inhimillisempi työelämä. Ulrika haastaa puheenvuoroissaan kuulijansa ajattelemaan, minkälaista tulevaisuutta luomme niin yksilötasolla kuin organisaatioissakin.

Ulrikan vahva läsnäolo ja rauhallinen olemus tarjoavat kuulijalle mahdollisuuden pysähtyä tärkeiden teemojen äärelle. Hänen puheenvuoronsa porautuvat selkeästi jäsennellyllä tavalla resilienssin eli muutoskyvyn ytimeen, antaen kuulijoille konkreettisia ajatuksia siitä, kuinka jokainen voi tätä voimavaraa itsessään ja omassa työympäristössään kehittää.

”Resilienssi ei ole pelkästään haasteisiin reagoimista, vaan sitä tarvitaan tavallisten arjen stressaavien tilanteiden selättämiseen sekä muutosten ennakointiin. Muutoskykyinen ihminen suhtautuu myös uusiin haasteisiin avoimesti ja mahdollisuuksina oppia uutta. Kuka tahansa meistä hyötyy sen kehittämisestä.”

Ulrikan intohimona on positiivisen muutoksen edesauttaminen ihmisten arjessa. Puheenvuoroissaan ja valmennuksissaan hän yhdistää aiemman taustansa tulevaisuuden ennakoinnin parista sekä positiivisen psykologian tarjoaman tutkimustiedon osaamiseensa valmentajana. Näin kuulijat saavat konkreettisia ja ratkaisukeskeisiä työkaluja oman toimintansa ymmärtämiseen ja muuttamiseen.

”Tulevaisuutta luodaan joka hetki. Liian usein apuun tartutaan reaktiivisesti, kun ongelmat ovat jo käsinkosketeltavia ja tilanne niin sanotusti päällä.”

Ulrikan kutsumuksena on olla rakentamassa maailmaa, jossa ihminen nähdään kokonaisuutena ja jossa mielen hyvinvointiin panostetaan yhtä lailla kuin nyt panostetaan fyysiseen hyvinvointiin. Ulrika uskoo, että tulevaisuudessa menestyvät vain sellaiset organisaatiot, jotka panostavat työntekijöidensä muutoskykyisyyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Luennoissaan hän yhdistää mielellään tarinoita, tiedettä ja käytännön kokemuksia helposti omaksuttavassa muodossa.

Ulrika Björkstam on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Åbo Akademista. Valmentajakoulutuksen lisäksi hän on opiskellut työ- ja organisaatiopsykologiaa, sosiaalipsykologiaa, neuro-lingvististä ohjelmointia sekä skeematerapiaa. Ulrika on toiminut suomalaisyritysten konsultoinnin ja valmennuksen parissa yli 13 vuoden ajan. Vakavasta lentokoneonnettomuudesta selviytyminen ajoi Ulrikan opiskelemaan oman ajattelun vaikutusta yksilön toiminnan taustalla sekä meissä kaikissa piilevää voimavaraa resilienssiä eli muutoskykyisyyttä. Ulrika Björkstam on Suomen ensimmäinen CReC-sertifioitu resilienssivalmentaja. Organisaatioiden ja yksilöiden valmentajana hän on työskennellyt vuodesta 2013. Ulrika valmentaa sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi

Esimerkkejä Ulrikan aiheista:

Resilienssi mielen voimavarana

Resilienssillä tarkoitetaan muutosten kohtaamisen taitoa. Se yhdistetään niin terveyteen kuin kokemukseen elämän merkityksellisyydestä. Työelämässä muutoskykyisyys antaa lisää voimavaroja. Psykologinen turvallisuus ja muutoskykyisyys antavat ihmisille vahvuutta kohdata haasteita, mutta ne ovat elementtejä, joita tulee työyhteisössä rakentaa pitkin matkaa. Kuinka kehittää niin omaa kuin organisaation muutoskykyisyyttä?

Mieli muutoksen keskellä

”Miksi kaiken pitää aina muuttua?” Muutostilanteet, etenkin ei-toivotut, herättävät meissä usein pienen päänsisäisen Aina Inkeri Ankeisen. Mitä mielessä tapahtuu, kun asiat eivät menekään toivotulla tavalla? Miten johtaa itseään ymmärtäväisemmin muutosten keskellä ja lisäten niin omaa kuin kanssaihmisten hyvinvointia?

Hyvä mieli – parempi arki

Itsen johtamisen taidot ovat halutun muutoksen ytimessä niin organisaatioissa kuin jokaisen omassa henkilökohtaisessa elämässä. Kun haluat saada aikaan muutosta, tarvitaan uusia ajatuksia ja uudenlaista toimintaa. Tähän auttavat hyvän mielen taidot. Muutosta johdettaessa on ensisijaisen tärkeää ymmärtää ajattelun vaikutus tunteisiin tietyn toiminnan taustalla. Haluttu muutos ei tapahdu organisaatiossa, ellei se tapahdu ensin yksilöissä. Kuinka tulla tietoisemmaksi oman mielensä liikkeistä? Mistä eri tunteet viestivät ja kuinka kohdata ne? Miten onnistua muutoksessa?

Tulevaisuuden työelämätaidot

Työelämän murroksessa on kyse isosta systeemisestä muutoksesta, mitä yksittäinen organisaatio ei voi pysäyttää. Se mihin voi vaikuttaa on se, miten itse muuttuvissa olosuhteissa toimii. Resilienssi eli muutoskykyisyys on kykyä vastaanottaa muutoksia ja sopeutua siihen. Se on toimintaa, joka vie eteenpäin ja tukee hyvinvointia stressaavienkin muutostilanteiden äärellä. Tutkimusten mukaan muutoskyvyn valmentaminen työpaikoilla on myös taloudellisesti kannattavaa. Se on sijoitus, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Toivon merkitys selviytymisessä

Ulrikan omakohtainen selviytymistarina koskettaa kuulijoita ja herättää ajatuksia oman elämän merkityksellisyydestä ja toivon tukipilareista.

Puhujasta sanottua:

”Ulrika on puhujana todella valovoimainen ja esiintyjänä inspiroiva. Liioittelematta voi sanoa, että hänen puheensa aikana olisi salissa kuulunut nuppineulan putoamisen ääni, niin keskittyneesti yli 200 vierastamme seurasi Ulrikan puheenvuoroa.”

– Tero Kekki, Partner, Drum Communications Inc.

”Ulrika pystyy vetoamaan tunteisiin, mutta sen lisäksi hän toimii hyvin ammattimaisesti keynote-puhujana ja hän pystyy viemään syvällisesti opit myös ryhmätyöskentelyyn ja workshopeihin.

Ulrika veti meille asiakastilaisuudessamme puheenvuoron lisäksi ryhmävalmennuksia, joista olemme saaneet todella positiivista palautetta vielä kuukausia jälkikäteen. Muutosta on oikeasti saatu aikaiseksi.”

Petri Hollmén, CEO, Lyyti Oy

”Ulrika puhuu muutoksesta ja suhtautumisesta muutosmatkaan omaan kokemukseen peilaten hyvin jäsennetysti ja uskoa rakentaen. Kuitenkin muistuttaen, että ihmiset voivat omalla ajattelullaan vaikuttaa siihen miten edessä oleviin asioihin itse suhtautuvat. Erinomainen puheenvuoro ELY:n henkilökunnalle.”

Petri Knaapinen, Ylijohtaja, Uudenmaan ELY-keskus

Puhujan aiheita

Jokainen puheenvuoro tunnelmamuotoillaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Puheenvuorojen ja valmennusten kesto voi olla kaikkea 20 minuutin ja koko päivän ryhmävalmennuksen välillä. Luento ja ryhmävalmennus on myös mahdollista yhdistää.

Ryhmävalmennuksissa ja luennoissaan Ulrika keskittyy yksilön näkökulmaan pyrkien haastamaan kuulijoita tarkastelemaan omia ajatuksiaan ja toimintaansa. Hänellä on erityinen taito kohdentaa viesti yleisönsä mukaan toimialasta riippumatta. Luennot tarjoavat valmiiden vastausten sijaan tilaa jokaisen omalle ajattelulle ja oivalluksille.

  • Itsen johtamisen taidot
  • Resilienssi eli muutoskykyisyys
  • Tulevaisuuden työelämä ja valmentava johtaminen
  • Webinaarit ja verkkokoulutukset

Pyydä tarjous

* Pakollinen kenttä