Puhujan aiheita

Petteri Kilpinen avaa käytännönläheisesti kaiken siitä, miten luodaan osallistava johtamistapa ja inspiroiva yrityskulttuuri.

  • Energisyyden kasvattaminen
  • Innostava johtaminen
  • Innovaatio & Luovuus
  • Itsensä johtaminen
  • Johtajaviestintä ja vuorovaikutustaidot tuottavuuden lähteenä

Petteri Kilpinen

Monipuolinen yritysjohtaja, puhuja, valmentaja ja kirjailija

”Ihmisen ajattelua voi muuttaa vain muuttamalla ensin käyttäytymistä”

Petteri Kilpinen on kirjailija, yritysvalmentaja ja hallitusammattilainen, joka energisoivalla puheellaan saa kuulijansa innostumaan ja inspiroitumaan. Petterin missio onkin ”energisoida, inspiroida ja kehittää ihmisiä, jotta he saisivat enemmän irti elämästä ja itsestään”

Petterillä on takanaan pitkä ja menestyksekäs ura mainostoimistojohtajana sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tämän lisäksi hän on valmentanut tuhansia yritysjohtajia ja esimiehiä sekä huippu-urheilijoita, Suomen mestareista olympiavoittajiin. Petterin pitkä kokemus brändien rakentamisesta ja viestinnästä ovat antaneet hänelle työkaluja kehittää johtajaviestintää. Petterin intohimona on vuorovaikutustaidot ja kyky inspiroida ihmisiä. Parhaiden johtajien menestys perustuu tapaan, jolla he saavat ihmiset seuraamaan heitä ja heittäytymään innostuneena työhönsä. Sillä innostuneet ihmiset ovat sitoutuneita, halukkaita oppimaan ja tuottavat enemmän.

Puheissaan Petteri Kilpinen avaa käytännönläheisesti sitä, miten luodaan osallistava johtamistapa ja inspiroiva yrityskulttuuri. Puheet sisältävät aina sekä hyvin perusteltuja malleja muutokseen että konkreettisia askeleita niiden toteuttamiseen.

Petterin kokemus strategisista projekteista ja kyvystä oivaltaa olennainen nopeasti tekevät hänestä kaikkea muuta kuin tavallisen konsultin. Myös fasilitoinnit, moderoinnit ja juontaminen sujuvat Petteriltä mutkattomasti.

Petteri kertoo miten johtaja saa ihmiset ympärillään innostumaan työstään ja kokemaan työnsä merkitykselliseksi. Johtamisen kriittiseksi menestystekijäksi muodostuu vuorovaikutteinen ja valmentava johtaminen. Sekä johtajien että johdettavien keskeisiksi työelämätaidoiksi nousevat selkeä kommunikaatio, aitous, jatkuva oppiminen ja luovuus.

Kilpinen käsittelee johtamista yksilön inhimillisestä näkökulmasta. Aidot, luotettavat johtajat eivät ole täydellisiä ja tahrattomia teflon-pintaisia sankareita, vaan aitoudellaan vakuuttavia ihmisiä virheineen päivineen. Rehellisyys voittaa aina. Mottona toimii seuraava ajatus: ”Ihmisen ajattelua voi muuttaa vain muuttamalla ensin käyttäytymistä”. Tämän asian ymmärtäminen on ainoa keino onnistuneen muutoksen läpiviemiseen.

Petterin suuri intohimo on ihmisen potentiaalin johtaminen, ja hän yhdistääkin tuoreella tavalla yrityksen johtamisen, luovuuden ja huippu-urheilun vahvuudet.

Varianssi - Petteri Kilpinen, Antti Hagqvist - sidottu ...

Puhujan aiheita

Petteri Kilpinen avaa käytännönläheisesti kaiken siitä, miten luodaan osallistava johtamistapa ja inspiroiva yrityskulttuuri.

  • Energisyyden kasvattaminen
  • Innostava johtaminen
  • Innovaatio & Luovuus
  • Itsensä johtaminen
  • Johtajaviestintä ja vuorovaikutustaidot tuottavuuden lähteenä

Pyydä tarjous

* Pakollinen kenttä