Puhujan aiheita

Ilkan puheet inspiroivat kehittymiseen ja konkreettisiin muutoksiin. Puheissa tulee esille vinkkejä, tutkimuksia sekä esimerkkejä käytännön tilanteista. Ilkan lähestymistapa on käytännönläheinen. Puheenvuorojen ja työpajojen teemat löydät viereisen palstan otsikoista sekä alla olevista aiheista:

 • Huippusuoritus työssä
 • Kokonaisvaltainen työhyvinvointi
 • Mielen voima työssä
 • Onnistunut muutos
 • Tehokas oppiminen ja kehittyminen työssä
 • Tietoinen johtaminen
 • Tuloksekas ajanhallinta
 • Tunteet työssä

Ilkka Virolainen

Valmentaja, puhuja ja tietokirjailija

Ilkka Virolainen on valmentanut yritysjohtajia, yrittäjiä, eri alojen asiantuntijoita sekä huippu-urheilijoita. Yksilöiden lisäksi hän valmentaa johtoryhmiä ja tiimejä. Keskeinen lähestymistapa Ilkan valmennuksissa on mielen voimavarojen hyödyntäminen. Ilkka on ollut myös kirjoittajana useissa tietokirjoissa, joiden aiheet ovat käsitelleet onnistunutta muutosta, mielen voimavarojen hyödyntämistä, hyvinvointia sekä johtamista.

Ilkalla on laaja koulutustausta: yhden tohtorin tutkinnon lisäksi hänellä on neljä maisterin tutkintoa. Täten hän kykenee tarkastelemaan asioita useasta eri näkökulmasta. Tohtorin väitöskirjan teema oli johdon coaching. Ilkka on käynyt puhumassa useissa eri maanosissa huippusuoritukseen ja oman potentiaalin hyödyntämiseen liittyvistä teemoista.

Useat asiat mitä ennen pidit mahdottomina tulevat mahdollisiksi hyödyntäessäsi mielen voimavaroja.

Esimerkkejä sisällöistä:

Huippusuoritus työssä

Huippusuoritus työssä antaa välineitä työsuoritusten kehittämiseen huipputasolle. Huippusuorituksia lähestytään yksilön, tiimin ja organisaation näkökulmasta. Oikeilla keinoilla omaa ja tiimin työsuoritusta voi kehittää merkittävästi. Huippusuorituksen elementtejä käsitellään tutkimusten sekä käytännön tilanteiden ja konkreettisten esimerkkien valossa.

Onnistunut muutos

Onnistunut muutos-konsepti tuo esille muutoksessa onnistumisen elementit. Sen sijaan että toistetaan vanhoja toimimattomia toimintamalleja, voidaan toiminta nostaa kokonaan uudelle tasolle. Tämä edellyttää uudenlaisia tapoja lähestyä asioita, toimintaa uudella tavalla sekä tuloksekasta johtamista. Muutosta lähestytään niin yksilön kuin myös organisaation näkökulmasta.

Tuloksekas ajanhallinta

Haluatko saada työpäivän aikana enemmän aikaan? Tuntuuko, että aika ei tahdo riittää ja työpäivät venyvät vapaa-ajan kustannuksella. Tuloksekas ajanhallinta tuo esille konkreettisia keinoja lisätä omaa tuottavuutta sekä myös omaa hyvinvointia.

Tunteet työssä

Tunteet työssä käsittelee johtamista, tiimityötä, myyntiä, asiakaspalvelua, ja ylipäänsä erilaisia työsuorituksia tunteiden näkökulmasta. Se tuo esille konkreettisia keinoja, miten tunneseikkoja huomioimalla voidaan saavuttaa parempia tuloksia sekä lisätä hyvinvointia.

Puhujan aiheita

Ilkan puheet inspiroivat kehittymiseen ja konkreettisiin muutoksiin. Puheissa tulee esille vinkkejä, tutkimuksia sekä esimerkkejä käytännön tilanteista. Ilkan lähestymistapa on käytännönläheinen. Puheenvuorojen ja työpajojen teemat löydät viereisen palstan otsikoista sekä alla olevista aiheista:

 • Huippusuoritus työssä
 • Kokonaisvaltainen työhyvinvointi
 • Mielen voima työssä
 • Onnistunut muutos
 • Tehokas oppiminen ja kehittyminen työssä
 • Tietoinen johtaminen
 • Tuloksekas ajanhallinta
 • Tunteet työssä

Pyydä tarjous

* Pakollinen kenttä