Puhujan aiheita

Henriettan puheenvuorot ja tilaisuudet ovat energisiä, innostavia, ajatuksia herättäviä, konkreettisia työkaluja tarjoavia sekä muutokseen haastavia. Henrietta vetää eri mittaisia luentoja, valmennuksia ja työpajoja asiakkaan tavoitteiden mukaan.

Kun haluat tuloksia ja aktivoida henkilöstöä muutokseen ja tavoitteiden saavuttamiseen varaa Henrietta, joka ”ei jätä ketään kylmäksi”.

  • Esimiestyö ja johtaminen – laadukas esimiestyö ja johtaminen, joka tuottaa tuloksia
  • Sykähdyttävät asiakaskokemukset: erottautuminen: oikeat tapa ja toimenpiteet
  • Työntekijäkokemuksen kehittäminen – parhaat mahdolliset työntekijät
  • Työyhteisötaidot: hyvinvoivat, itseohjautuvat ja tavoitteet saavuttavat työntekijät
  • Webinaarit ja verkkokoulutukset

Henrietta Aarnikoivu

Valmentaja, konsultti, konkretiaa tarjoava muutoksentekijä

Henrietta Aarnikoivu on kehittäjä, osaaja, tekijä ja haastaja. Hän nojaa toiminnassaan konkretiaan ja väsymättä työskentelee tavoiteltujen muutosten aikaansaamiseksi. Hän rakentaa omalla toiminnallaan intohimoisesti parempaa työelämää. Hänelle kunnia-asia on tukea asiakkaiden menestymistä ja tavoitteiden saavuttamista. Henrietta ei päästä itseään helpolla ja on juuri sen takia ollut toteuttamassa lukuisia onnistuneita kehittämishankkeita. Henrietta omaa tyytyväisiä asiakkaita, jotka antavat kiitosta innovatiivisuudesta, uuden luomisesta ja kyvystä kehittää organisaation olemassa olevat käytännöt uudelle tasolle.

Henrietta haastaa kehittämishankkeissa ja valmennuksissa tunnistamaan olennaisen. Hän on inspiroiva puhuja, joka puhuu asioista niiden oikeilla nimillä ja konkretisoi asiat arjessa toteutettaviksi.

Henrietta työskentelee johtamisen, esimiestyön ja työntekijäkokemuksen kehittämisen saralla monipuolisesti. Hän hyödyntää omaa laajaa ja monipuolista kokemustaan asiakkaidensa kanssa. Lisäksi Henrietta käyttää erilaisia konkreettisia työkaluja tukemaan esimiesten toimintaa arjessa. Käytössä ovat muun muassa Esimiestyön V10 -malli™, jota hyödyntämällä esimies keskittyy oikeisiin asioihin. Työntekijän K8 -malli™ tukee työyhteisön hyvinvointia, onnistumisen kokemuksia ja keskittymistä oikeisiin asioihin.

Henrietta valmentaa myös työyhteisötaitojen saralla koko henkilöstöä. Hyvinvoivassa, tavoitteet saavuttavassa organisaatiossa on paitsi hyvät esimiestaidot omaavia esimiehiä myös työyhteisötaidot omaavia työntekijöitä. Henriettan mukaan jokaisella on oikeus voida hyvin ja kokea onnistumisen kokemuksia.

Henriettan ydinteemoihin kuuluu myös asiakaskokemuksen kehittäminen. Hän haastaa puheenvuoroissaan organisaation ja työntekijän tunnistamaan olennaisen. Henrietta haastaa jokaista keskittymään asioihin, joihin voi vaikuttaa. Muiden toimenpiteiden odottamisen sijaan jokainen voi toimia tässä ja nyt. Henrietta osoittaa jokaisen organisaation työntekijän olevan asiakaspalvelija sekä haastaa ja antaa välineitä toimia asiakaspalvelijan lailla. Henrietta antaa välineitä asiakaskeskeisen organisaation kehittämiseen, joka toimii sekä sisäisesti että ulkoisesti erinomaisesti.

” Paljon tekemisen sijaan tulee tehdä oikeita asioita. Kyky tunnistaa olennainen ja siihen keskittyminen ovat avainasioita organisaatioiden menestymisessä. Toimintatapana tulee olla myös asioiden systemaattinen kyseenalaistaminen ja tavoitteellinen sekä rohkea kehittäminen.”

Esimerkkejä aiheista. Saatavilla yksittäisinä puheenvuoroina ja osallistavina työpajoina:

Olennaiseen keskittyvä esimies

Älä keskity tekemään paljon – keskity tekemään oikeita asioita. Mitkä ovat esimiestyön oikeat asiat? Miten niitä toteutetaan? Miten saavutetaan työlle asetetut tavoitteet? Miten pidät huolta organisaation tuloksentekokyvykkyydestä?

Jämähtämisen vastainen tietoisku

Vierivä kivi ei sammaloidu. Miten huolehditaan siitä, että pysytään työelämässä skarppina ja valmiina reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin? Miten huolehditaan kyvystä kyseenalaistaa? Mitä tarkoittaa muutos- ja uudistumiskyvykkyys organisaation ja jokaisen työntekijän kohdalla.

Etänä yhdessä

Etätyössä oleville suunnattu energisoiva tilaisuus, jonka tavoitteena on kasvattaa yhteisöllisyyttä ja tukea hyvinvointia. ”Etänä yhdessä” on etätyössä työskenteleville tarkoitettu huoltotilaisuus, jossa tuetaan oikeiden ratkaisujen tekemistä etätyössä ja kannustetaan vuorovaikutteisuuteen sekä yhteydenpitoon. Ilman sisäistä laadukasta vuorovaikutusta ja kommunikaatiota, ei organisaatio voi menestyä.

Asiakaskokemuksen 7 oikein – erotu teoilla

Asiakkaasta arvona ja tavoitteesta tuottaa erinomaisia asiakaskokemuksia puhutaan paljon. Miten erottautua puhujista teoilla? Mitkä ovat erinomaisten asiakaskokemusten tuottamisen struktuuria ja miten arjen kohtaamisissa huolehditaan toiminnasta, joka synnyttää elämyksellisiä ja sitouttavia kokemuksia?

Työntekijän määräaikaishuolto

Jokaisen tulee johtaa itseään voidakseen hyvin. Työn ei ole tarkoitus olla selviytymistaistelu, vaan tuottaa myös hyvinvointia sekä tarjota onnistumisen kokemuksia. Miten työntekijä 2020-luvulla voi pitää huolta omasta työhyvinvoinnistaan, osaamisestaan ja ammattitaidostaan? Miten jokainen voi omalla toiminnallaan olla rakentamassa työyhteisöä, jossa voidaan hyvin? Näitä teemoja käsitellään Työntekijän määräaikaishuolto -tilaisuudessa tavoitteena antaa välineitä pitää huolta itsestään ja omasta työhyvinvoinnistaan sekä tukea työlle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Puhujan aiheita

Henriettan puheenvuorot ja tilaisuudet ovat energisiä, innostavia, ajatuksia herättäviä, konkreettisia työkaluja tarjoavia sekä muutokseen haastavia. Henrietta vetää eri mittaisia luentoja, valmennuksia ja työpajoja asiakkaan tavoitteiden mukaan.

Kun haluat tuloksia ja aktivoida henkilöstöä muutokseen ja tavoitteiden saavuttamiseen varaa Henrietta, joka ”ei jätä ketään kylmäksi”.

  • Esimiestyö ja johtaminen – laadukas esimiestyö ja johtaminen, joka tuottaa tuloksia
  • Sykähdyttävät asiakaskokemukset: erottautuminen: oikeat tapa ja toimenpiteet
  • Työntekijäkokemuksen kehittäminen – parhaat mahdolliset työntekijät
  • Työyhteisötaidot: hyvinvoivat, itseohjautuvat ja tavoitteet saavuttavat työntekijät
  • Webinaarit ja verkkokoulutukset

Pyydä tarjous

* Pakollinen kenttä