Puhujan aiheita

Anni luennoi työelämän ja koulutuksen tulevaisuudesta silmiä avaavasta näkökulmasta. Hänellä on laaja-alainen perspektiivi työelämän mullistuksiin ja siihen, kuinka maailma muuttuu teknologian, megatrendien ja globaalien haasteiden myötä. Hän antaa kuuntelijoille myös konkreettisia työkaluja sopeutua, kukoistaa ja vaikuttaa tässä muuttuvassa maailmassa.

 • Arkkitehtuuri
 • Globaalien haasteiden ratkominen
 • Innovaatio & Luovuus
 • Kaupunkien kehitys ja tulevaisuus
 • Koulutuksen tulevaisuus
 • Megatrendit
 • Teknologian kehitys ja digitalisaatio
 • Tulevaisuuden työ
 • Yrittäjyys ja johtaminen

Anni Laurila

Superälykkö ja maailmanparantaja

Anni Laurila on arkkitehti, joka ylittää perinteisiä rajoja tuodakseen ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin. Suomen päämedioissa häntä on kuvailtu superälyköksi ja maailmanparantajaksi. Hänen monialainen matkansa tähän päivään on tehnyt hänen näkökulman alati muuttuvasta maailmastamme ainutlaatuiseksi. Anni on inspiroiva ja asiantunteva puhuja, joka herättää oivalluksia, muovaa monimutkaiset aiheet ymmärrettäväksi ja kannustaa kuuntelijaa tarttumaan rohkeasti haastaviin tavoitteisiin.

Anni Laurila on valmistunut NASA:lla Piilaaksossa sijaitsevasta Singularity University -tulevaisuusyliopistosta, joka kerää visionäärejä ratkomaan maailman suurimpia ongelmia edistyksellisten teknologioiden ja yrittäjyyden avulla. Singularityssä Anni teki yhteistyötä menestyneistä teknologiayrittäjistä ja vaikuttajista koostuvien huippuosaajien kanssa ymmärtääkseen laajasti eri alojen teknologisesta kehityksestä, sen disruptiivisesta vaikutuksesta ja potentiaalista ratkoa globaaleja ongelmia. Tulevaisuuden teknologiat ja kiihtyvän kehityksen merkitys tulevat Annin puheissa kiehtoviksi ja ymmärrettäviksi mahdollisuuksiksi.

Anni luennoi työelämän ja koulutuksen tulevaisuudesta silmiä avaavasta näkökulmasta. Hänellä on laaja-alainen perspektiivi työelämän mullistuksiin ja siihen, kuinka maailma muuttuu teknologian, megatrendien ja globaalien haasteiden myötä. Hän antaa kuuntelijoille myös konkreettisia työkaluja sopeutua, kukoistaa ja vaikuttaa tässä muuttuvassa maailmassa.

Anni on Suomen ensimmäinen Global Impact Challenge -voittaja, mikä varmisti hänelle pääsyn ja stipendin Singularity Universityyn. Kilpailussa haettiin teknologiaan perustuvaa ratkaisua miljoonien ihmisten ongelmaan ja Anni voitti sen Kiinassa keksimällään keinolla selvittää veden laatua. Seuraavina vuosina Anni myös itse järjesti kyseistä kilpailua tarjotakseen muille saman mahdollisuuden. Anni on myös World Economic Forumin Global Shaper -jäsen.

Yhdysvaltojen entinen varapresidentti Al Gore on kouluttanut Pittsburghissa Anni Laurilan Climate Leaderiksi, puhumaan vaikuttavasti ilmastonmuutoksesta ja eri alojen kestävistä ratkaisuista. Puheissaan Anni kertoo ilmastonmuutoksen mittavista vaikutuksista sekä keinoistamme torjua sitä, sopeutua siihen, ja ottaa vastuu tämän globaalin haasteen ratkaisemisessa.

Anni Laurilalla on arkkitehdin maisterintutkinto Aalto-yliopistosta. Arkkitehtina hän on tehnyt suunnitelmia pihoista uudisrakennuksiin ja uusiin kaupunginosiin Suomessa, Kiinassa ja Afrikassa. Hän on toiminut myös arkkitehtitiimin varapäällikkönä ja pääsuunnittelijana.

Arkkitehtina sekä kestävien ratkaisujen ja teknologian kehityksen asiantuntijana hän pitää luentoja, joissa on ainutlaatuinen näkemys suunnittelun ja teknologian kehityksen mahdollisuuksista ja vaikutuksista tulevina vuosikymmeninä kaupunkeihin, rakennuksiin, asumiseen, energiaan, liikenteeseen, teollisuuteen ja siten yhteiskuntaan kokonaisuutena.

Anni Laurila on perustanut yrityksen Piilaaksossa ja Suomessa. Hän puhuu yrittäjyydestä ja liiketoiminnasta keinona myös vaikuttaa maailmaan, ja antaa vinkkejä eteenpäinkatsovien, kestävien ja mullistavien ratkaisujen kehittämiseen yrityksen avulla.

Anni Laurila on pitänyt keynote-puheita ympäri Suomea ja puhunut myös Yhdysvalloissa Singularity Universityssä NASA:lla ja San Franciscon Leadership Forumissa. Häntä on kuunnellut yleisö startup-yhteisöistä ja opettajista yritysjohtajiin ja kaupunkien päättäjiin. Anni myös juontaa ja moderoi tapahtumia, solmien ne kiehtovaksi ja innostavaksi kokonaisuudeksi. Häntä on muun muassa kiitetty uusista oivalluksista sekä rohkaisusta luoda omasta työstä merkityksellistä. Hänen tavoite on inspiroida kuuntelijaa pelottomasti hakemaan oman polkunsa ja tapansa ratkoa suuria haasteita.

Puhujan aiheita

Anni luennoi työelämän ja koulutuksen tulevaisuudesta silmiä avaavasta näkökulmasta. Hänellä on laaja-alainen perspektiivi työelämän mullistuksiin ja siihen, kuinka maailma muuttuu teknologian, megatrendien ja globaalien haasteiden myötä. Hän antaa kuuntelijoille myös konkreettisia työkaluja sopeutua, kukoistaa ja vaikuttaa tässä muuttuvassa maailmassa.

 • Arkkitehtuuri
 • Globaalien haasteiden ratkominen
 • Innovaatio & Luovuus
 • Kaupunkien kehitys ja tulevaisuus
 • Koulutuksen tulevaisuus
 • Megatrendit
 • Teknologian kehitys ja digitalisaatio
 • Tulevaisuuden työ
 • Yrittäjyys ja johtaminen

Pyydä tarjous

* Pakollinen kenttä