Perttu Pölösen viisi puheenvuoroa

Maapallomme eläessä melkoista murrosta ja myllerrystä, saattaa myös tulevaisuuden suunta olla pysyvästi muuttunut. Suomen suosituin puhuja, futuristi Perttu Pölönen on tiivistänyt oheen viisi suosituinta puhesisältöään, joista asiakas voi valita LIVE-puheenvuoron tai webinaari-toteutuksen.

Tulevaisuuden työ ja taidot. Varmoja ammatteja ei enää ole. Työelämän murros ja muutoksen nopeus tulevat muuttamaan jokaisen meidän urapolkuamme ja vaikka olisit opiskellut minkä tahansa tutkinnon, tiedot ja taidot vanhenevat teknologian kehittyessä. Nyt vastuu on omilla hartioilla. Minkälaisia taitoja minun tulisi kehittää, mikä on arvokasta tulevaisuudessa? Kannattaako keskittyä yhteen asiaan vai tehdä kaikenlaista? Tulevaisuuden taitojen ymmärtämiseksi pitää keskittyä siihen, miten ihminen eroaa koneesta. Kannattaa kehittää sellaisia taitoja, joita tarvitaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja jotka eivät koskaan vanhene. Tulemmeko näkemään inhimillisen vallankumouksen?

Vastuullisuus. Kriisi herkistää kasvulle. Koronaviruksen jälkeen maailma ei tule olemaan entisensä. Kirjassani Tulevaisuuden lukujärjestys on neuvo: “Älä anna hyvän kriisin mennä hukkaan.” Koska tulevaisuutta on vaikea ennustaa, viimeistään nyt olisi viisainta rakentaa sen varaan, mikä kestää aikaa. Eksistentiaalisten uhkien edessä opimme vihdoin arvostamaan luontoamme, lähimmäisiämme, elämän pieniä iloja ja niitä yhteiskunnan kannalta kriittisen tärkeitä ammatteja, joita ilman emme pärjäisi. Joko kriisi tekee meistä itsekkäämpiä tai yhteisöllisempiä. Uskon jälkimmäiseen. Vastuullisuus nousee yhä merkittävämmäksi tekijäksi jokaisen yrityksen tulevaisuudessa. Nyt on aika päivittää arvot 2020-luvulle.

Disruptio. Disruptiossa on kyse pelisääntöjen muutoksesta, jonka jokin uusi ratkaisu luo vanhalle toimialalle. Informaatioteknologiat, alustatalous ja globaali verkottunut maailma ovat luoneet valtavat mahdollisuudet uusille toimijoille, jotka haastavat vakiintuneidenkin yritysten bisnesmallin. Disruptio on siis enemmän kuin pelkkä buzz word. Se on ilmiö, jonka jokaisen johtajan ja yrittäjän tulisi ymmärtää. Maailma ei muuteta taistelemalla olemassa olevaa todellisuutta vastaan tai tekemällä vanhasta ratkaisusta vähän parempi versio. Maailmaa muutetaan luomalla vaihtoehto, joka saa vanhan ratkaisun näyttämään huonolta. Kyse ei ole kymmenen prosentin kasvusta, vaan uudesta arvoketjusta. Disruptio tuhoaa paljon, mutta se luo tilalle enemmän.

Kohtaamisten tulevaisuus. Olemme kyllästyneet somen kiiltokuviin ja mainosten käsikirjoitettuun sisältöön. Tarve aitoudelle kasvaa tulevaisuudessa. Haluamme jotain todellista, jotain autenttista ja niin myös kohtaamisilta katoaa pohja, jos emme osaa olla rehellisiä. Myyntikikat, skriptit, small talk ja muut keinot tunnistetaan ja ne todennäköisesti työntävät milleniaalia tai Z-sukupolven edustajaa vain kauemmas. Tuputtaminen ei toimi. “Tämän ajan spitaali on vieraantuneisuus. Se lohduton yksinäisyys, kun toinen ihminen nähdään hyödyn lähteenä”, sanoi äiti Teresa. Mitä on inhimillinen markkinointi? Miten saavuttaa ihminen 2020-luvulla niin, että hän kuuntelee?

Eksponentiaaliset teknologiat. 2020-luvulla on yleissivistävää tietää perusasiat eksponentiaalisesti kehittyvistä teknologioista. Tekoäly, robotiikka, nanoteknologia, virtuaalitodellisuus, 3D-printterit, kvanttitietokoneet, lohkoketju ja digitaalinen biologia tulevat muuttamaan arkeamme enemmän kuin ehkä osaamme kuvitella. Viimeistään koronavirus opetti jokaiselle, miltä eksponentiaalinen kasvu tuntuu – nyt meidän tulisi ymmärtää samanlainen kehitys teknologioissa ja soveltaa tätä ajattelua tulevaisuuden ennakointiin. Mitä näiltä teknologioilta voidaan odottaa tulevaisuudessa, mikä on mahdollista jo nyt – ja mikä kohta?