Kuka osallistaisi sinua vuonna 2020?

Kuinka monta kertaa olet osallistunut seminaariin, koulutukseen tai valmennukseen, jossa sinun osanasi on ollut toimia vain passiivisena kuulijana? Mitä opit? Mitä jäi mieleen? Kenties muutama hyvä sitaatti jakoon kavereille?

Oppiessamme käytämme kaikkia aisteja. Kokemuksestani koen, että seminaarin tai koulutuksen osallistujille on annettava mahdollisuuksia osallistua, keskustella ja kokeilla oppimaansa käytännössä, jotta he kiinnostuvat aiheesta syvällisemmin. On siis hyvä osallistaa yleisöään, jotta asiat tuntuvat jossain.

Mieleenpainuva ja opettavainen esimerkki on legendaarisen filosofi Esa Saarisen tapa kohdata ihmiset kun he astuvat sisään seminaaritilaan. Esa kättelee jokaista osallistujaa ovella ja kohtaa hänet henkilökohtaisesti. Tämän lisäksi Esa myös saa kuulijat vuorovaikuttamaan keskenään sekä tuntemattomat puhumaan yhdessä, joskus jopa halaamaan toisiaan! Hän osasi osallistaa sekä inspiroida minua! Olen ollut todella suuri Esan fani jo vuodesta 2012 lähtien.

Väitän, että esiintyminen ei ole koskaan vain esiintymistä. Se on aina myös vaikuttamista, opettamista, tarinankerrontaa, myymistä, innostamista, vuorovaikuttamista tai osallistamista. Omissa valmennuksissani ja puheissani itselleni merkityksellisimpiä ovat ne hetket, joina voidaan oivaltaa yhdessä jotain uutta parviälyn voimin. Usein näin myös tapahtuu, kun osallistujien ajatuksille annetaan aidosti tilaa. Toki on haastavaa käydä keskusteluja, sillä joutuu kohtaamaan muiden ajatuksia ja mielipiteitä. Moni toimitusjohtaja kiljuisi kuitenkin varmaan riemusta jos saisi yrityksensä kehityspäivissä työntekijät osallistettua yhteiseen visiointiin.

Myyntipuhe tai esiintyminen, jossa yleisöltä ei haluta mitään, on mielestäni turha. Uskaltaisinkin väittää, että puhujan, toimitusjohtajan tai kouluttajan tärkein tehtävä on ymmärtää yleisönsä ja antaa heille juuri se mitä he tarvitsevat, sillä eikö ihminen lopulta kuitenkin etsi kohtaamisissaan kolmea asiaa: nähdyksi tulemisen kokemusta, merkityksellisyyden tunnetta sekä sitä, että hän olisi tarpeellinen ihmisenä? Osallistaminen kattaa kaikki nämä kolme tarvetta. 

Tässä tiivistettynä parhaat vinkkini uuden vuoden 2020 kohtaamisiin (teoriassa helppoa, käytännössä vaatii hieman valmistautumista)

• ymmärrä yleisösi nähdyksi tulemisen tarpeet
• mieti pienin yhteinen nimittäjä, jolla saat osallistujat mukaan
• halua ihmisiltä jotain mitä he voivat sinulle antaa

#osallistaminen #pitchaus #esiintyminen #ihminen #humanismi2020
#pieninyhteinennimittäjä #vuorovaikutus #parviäly #nähdyksituleminen

Kirjoittaja Elsa Ervasti on esiintymistaidon valmentaja, joka hyödyntää teatteripedagogisia menetelmiä yritysten osaamisen kehittämiseen.