Futuristi Perttu Pölösen 6 luentoteemaa vuodelle 2021

Perttu Pölönen on futuristi, tietokirjailija ja moniosaaja. Hän on keksinyt musiikinteorian opiskelua helpottavan Sävelkello-keksinnön, voittanut Euroopan suurimman nuorten tutkimuskilpailun, opiskellut tulevaisuuden teknologioita Piilaaksossa, perustanut koulutusalan yrityksen Myanmariin ja kirjoittanut myyntimenestyksiksi nousseet kirjat Tulevaisuuden lukujärjestys ja Tulevaisuuden identiteetit. Vuonna 2014 Perttu valittiin luovimmaksi suomalaiseksi Slushissa ja vuonna 2018 huippuyliopisto MIT nimesi hänet 35 lupaavimman innovaattorin joukkoon Euroopassa.

Perttu Pölönen on innostava puhuja, joka valaa uskoa tulevaisuuteen. Hän puhuu monipuolisesti tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista – tulevaisuuden työelämästä, inhimillisestä vallankumouksesta, uudesta normaalista, informaatioteknologioista, disruptiosta, koulutuksesta ja vastuullisuudesta. Perttu on saanut erinomaista palautetta kyvystään herätellä ja ravistella yleisöään ajattelemaan isommin.

Pertun puheenvuorojen teemat:

1. Tulevaisuuden työelämä
Tulevaisuus vaatii jatkuvaa sopeutumista ja uuden oppimista. Varmoja ammatteja ei enää ole. Minkälainen osaaminen auttaa meitä jatkossa, mikä on arvokasta? Kannattaako keskittyä yhteen asiaan vai tehdä kaikenlaista? Perttu maalaa työn tulevaisuuden ison kuvan ja puhuu esimerkiksi työn evoluutiosta, ihmisen ja koneen yhteistyöstä, inhimillisistä taidoista, uusista koulutusmahdollisuuksista ja sukupolvien välisestä dialogista. Kannattaa kehittää sellaisia taitoja, joita tarvitaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja jotka eivät koskaan vanhene. Tulemmeko näkemään inhimillisen vallankumouksen?

Otsikoita:
•       Työelämän inhimillinen vallankumous
•       Koulutus ei meitä pelasta, osaaminen pelastaa.
•       Miltä tulevaisuuden työ näyttää?
•       Minkälaisten taitojen varaan tulevaisuuden osaaminen kannattaa rakentaa?
•       Tulevaisuuden taidot: Millä kilpailemme koneita vastaan?

2. Muutos
Koronaviruksen jälkeen maailma ei tule olemaan entisensä ja nyt vaaditaan rohkeutta tarttua uuteen. Kriisi herkistää kasvulle ja avaa mahdollisuuksia. Älä anna hyvän kriisin mennä hukkaan. Mutta mikä estää meitä tekemästä jotain uutta? Esimerkiksi uskalluksen puute, vakiintuneet tottumukset, riskinottokyky, mielikuvituksen puute vai jotain muuta? Mitkä ovat meidän muutosjarrut? Korona-aika vaatii optimismia, rohkeaa uudistumista ja toisinaan jopa alkuperäisen liiketoimintamallin kyseenalaistamista. Mitä tehdä, kun asiakkaat katoavat? Monet innovaatiot ovat lähteneet liikkeelle umpikujista. Pessimistit vaikuttavat ehkä fiksuilta, mutta optimistit oppivat.

Otsikoita:
•       10 asiaa onnistuneen muutoksen tiellä
•       Älä anna hyvän kriisin mennä hukkaan
•       Teknologia on helppoa ja ihmiset vaikeita. Mistä löytyy uskallus kokeilla uutta?
•       Mitä on vastuullisuus vuonna 2021?
•       Maailmasta pitää tehdä parempi paikka, ei tehokkaampi

3. Disruptio ja uusi normaali
Disruptiossa on kyse pelisääntöjen muutoksesta, jonka jokin uusi ratkaisu luo vanhalle toimialalle. Informaatioteknologiat, alustatalous ja globaali verkottunut maailma ovat luoneet valtavat mahdollisuudet uusille toimijoille, jotka haastavat vakiintuneidenkin yritysten bisnesmallin. Maailma ei muuteta taistelemalla olemassa olevaa todellisuutta vastaan tai tekemällä vanhasta ratkaisusta vähän parempi versio. Maailmaa muutetaan luomalla vaihtoehto, joka saa vanhan ratkaisun näyttämään huonolta. Kriisi tuhoaa paljon, mutta voi luoda tilalle enemmän.

Otsikoita:
•       Älä ole ensimmäinen, vaan nopea kakkonen… ei hidas vitonen!
•       Disruptio ja bisneksen uudet pelisäännöt
•       Mielikuvituksen rajat eivät ole maailman rajat
•       Etukäteen pelottaa, jälkeenpäin naurattaa. Miltä maailma näyttää 10 vuoden päästä?
•       Kun mikään ei ole varmaa, kaikki on mahdollista

4. Tulevaisuuden lukujärjestys & Tulevaisuuden identiteetit
Tulevat vuodet ja vuosikymmenet pakottavat jokaisen meistä miettimään paikkaamme tässä maailmassa uudestaan. Kun maailma muuttuu, on myös käsityksemme itsestämme muututtava. Tulevaisuuden identiteetti kannattaa rakentaa taitojen varaan. Oletko sinä mahdollistaja, innostaja, kiteyttäjä tai kirkastaja? Onko lähipiirissäsi ristipölyttäjää, välittäjää, linkittäjää tai läsnäolijaa? Jos olet selkiyttäjä, joustavoittaja, komponeeraaja tai laajennuttaja, mitä sinä voisit tehdä tulevaisuudessa?

Otsikoita:
•       Tulevaisuuden lukujärjestys
•       Tulevaisuuden identiteetit
•       Mikä on sinun taitotittelisi?
•       Mitä opettaisin lapselleni (joka ei ole vielä syntynyt)?

5. Kohtaamisten tulevaisuus
Olemme kyllästyneet somen kiiltokuviin ja käsikirjoitettuun sisältöön. Tarve aitoudelle kasvaa tulevaisuudessa. Haluamme jotain autenttista. Mitä on inhimillinen markkinointi? Miten saavuttaa ihminen 2020-luvulla niin, että hän kuuntelee? Mikä on kohtaamisten merkitys?

Otsikoita:
•       Kohtaamisten tulevaisuus
•       Inhimillinen markkinointi
•       Miten saavuttaa ihminen 2020-luvulla niin, että hän kuuntelee?
•       Vaikuttava vuorovaikutus

6. Eksponentiaaliset teknologiat
2020-luvulla on yleissivistävää tietää perusasiat eksponentiaalisesti kehittyvistä teknologioista. Tekoäly, robotiikka, nanoteknologia, virtuaalitodellisuus, 3D-printterit, kvanttitietokoneet, lohkoketju ja digitaalinen biologia tulevat muuttamaan arkeamme enemmän kuin ehkä osaamme kuvitella. Viimeistään korona-virus opetti jokaiselle, miltä eksponentiaalinen kasvu tuntuu – nyt meidän tulisi ymmärtää samanlainen kehitys teknologioissa ja soveltaa tätä ajattelua tulevaisuuden ennakointiin. Mitä näiltä teknologioilta voidaan odottaa tulevaisuudessa, mikä on mahdollista jo nyt – ja mikä kohta?

Otsikoita:
•       Informaatioteknologiat ja eksponentiaalinen kasvu
•       Teknologian ja ihmisen suhde
•       Voiko tulevaisuutta ennustaa?
•       Tulevaisuuskuva vuoteen 2035. Minkälaisessa maailmassa me elämme?